Sławomir Maciej Bittner "MACIEK"

1923 - 1944

Pseudonimy: Kajman Wojak, Maciek.

Używał tylko drugiego imienia.

Oficer rezerwy piechoty WP: podporucznik [1943].

Urodzony 21 VII 1923 w Warszawie, syn Ludwika, generała WP i Anieli Haliny Rychłowskiej.

Uczył się w gimnazjum we Lwowie, a od lata 1939 w I klasie licealnej Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Należał do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy [WDH] im. Bolesława Chrobrego [tzw. "Pomarańczarnia"].

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939.

Świadectwo dojrzałości uzyskał już na tajnych kompletach gimnazjum im. Stefana Batorego w 1942.

W konspiracji członek ZWZ. Od maja do sierpnia 1942 żołnierz jednego z patroli dywersyjnych IV odcinka "Wachlarza". Od początku 1943 instruktor minerski w Grupach Szturmowych "Szarych Szeregów".

W marcu 1943 był przybocznym komendanta grupy hufców, a od maja 1943 adiutantem ppor. "Jerzego", dowódcy Oddziału Specjalnego "Jerzy" [późniejszy baon AK "Zośka"].

Po śmierci "Felka" [Feliks Pendelski zginął pod Wolą Pękoszewską w czasie odwrotu po akcji "Czarnocin"] 6 VI 1943 został dowódcą plutonu "Centrum". Z chwilą utworzenia baonu "Zośka" [1 IX 1943] został dowódcą 1. kompanii "Felek" pod pseud. "Maciek". Był jednym z najaktywniejszych żołnierzy warszawskich Grup Szturmowych.

Uczestnik wielu akcji bojowych, m.in.:

- dowódca sekcji "Sten I" w akcji pod Arsenałem 26 III 1943,

- dowódca akcji likwidacyjnej SS-Oberscharführera Schultza 6 V 1943,

- dowódca grupy "Więźniarka" w akcji odbicia więźniów na stacji w Celestynowie 19 V 1943,

- dowódca grupy w akcji "Sól" przeprowadzonej 27 V 1943 na Targówku,

- ubezpieczenie mostu w akcji "Czarnocin" wykonanej 5/6 VI 1943,

- ubezpieczenie likwidacji agenta Gestapo wykonanej VII 1943 przez por. "Lenę",

- dowódca grupy osłonowej w akcji "Góral" 12 VIII 1943,

- dowódca grupy "Atak" w akcji "Sieczychy" 20 VIII 1943,

- uczestnik akcji "Wilanów" 26 IX 1943, samowolnie przejął dowodzenie grupy "Lotnicy".

Po ukończeniu tzw. "Szkoły za Lasem" mianowany 15 VIII 1943 podharcmistrzem [pseud. instruktorski "Kajman Wojak"], a po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" - podchorążym.

W XI 1943 został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty.

Aresztowany 18 II 1944 przed domem w al. Niepodległości 167, zaginął [podawana w dotychczasowych publikacjach wersja rozstrzelania "Maćka" w ruinach getta 28 II 1944 nie jest udokumentowana].

 

Odznaczony:

 

Krzyżem Walecznych [3 IV 1943]
Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V klasy

 

 

Rozkazem por. "Jerzego", dowódcy baonu "Zośka", z 6 VI 1944 na jego cześć przyjęto dla 1. kompanii baonu kryptonim "Maciek".

powrót