Abwehra powstała w 1921 roku jako departament Reichswehrministerium. Nazwa wywodzi się od centrali Abwehrgruppe der Reichswehr, utworzonej w styczniu 1921 pod kierownictwem mjr. Friedricha Gemppa i zakonspirowanej w Oddziale Statystyki Urzędu Wojskowego.
Zakazy Traktatu Wersalskiego
Po zakończeniu I wojny światowej Niemcom, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, zabroniono prowadzenia wywiadu o charakterze ofensywnym, służba ta więc miała m.in. zwalczać obce szpiegostwo, sabotaż, a także chronić wojsko przed próbami zamachów i agitacją wywrotową.
Zadania
Oprócz zadań kontrwywiadowczych Abwehrze przypadła w udziale istotna funkcja prowadzenia wywiadu ofensywnego przeciwko Polsce i Czechosłowacji, natomiast wobec Anglii, Francji i Belgii ograniczono się do defensywy.
Struktura Abwehry
Abwehrguppe obejmowała 2 referaty: Ost i West, w których działały 3 piony:
- wywiadowczy
- wywiadu radiowego
- kontrwywiadu
Działania przeciwko Polsce
Spośród 8 ekspozytur terenowych aż 5 prowadziło wywiad wojskowy przeciwko Polsce, były to:
- Abwehrstelle I w Królewcu (działająca także przeciwko Związkowi Radzieckiemu i państwom bałtyckim)
z placówkami i posterunkami m.in. w Elblągu, Olsztynie, Ełku, Iławie, Kwidzyniu i Malborku.
- Abwehrstelle II - w Szczecinie z placówkami w Bytomiu, Koszalinie i Pile.
- Abwehrstelle III - Berlin-Ost w Berlinie, z filią we Frankfurcie nad Odrą
- Abwehrstelle IV - w Dreźnie
- Abwehrstelle VIII - we Wrocławiu z placówkami w Bytomie, Legnicy i Opolu.
Działania przeciwko Zachodowi
Do rozpracowania Francji, Belgii i Holandii wykorzystywano na zachodzie Europy tylko dwie ekspozytury:
Abwehrstelle V - w Stuttgarcie
Abwehrstelle VI - w Münster
Utworzenie OKW i reorganizacja
W 1938 roku zlikwidowano Ministerstwo Wojny, które zastąpiło Oberkommando der Wehrmacht (OKW), w tym samym roku ówczesny szef Abwehry kmdr. Wilhelm Canaris dokonał znacznej reorganizacji w strukturach Abwehry, które wyglądały następująco:
Struktura po 1938 roku
Wydział zagraniczny
Wydział ogólny
Wydział I - Wywiad
Grupy:
G - fałszywe dokumenty
H West - armie zachodnie - wywiad na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię
H Ost - armie wschodnie - wywiad na ZSRR
Ht - technika wojskowa i łączność
L - lotnictwo
M - marynarka
T/Lw - technika sił lotniczych
Wi - gospodarka
Wydział II - sabotaż
Wydział III - kontrwywiad
Przyłączenie do SS
18 lutego 1944 roku Hitler podpisał dekret powołujący do życia jednolitą niemiecką służbę wywiadowczą, pod kierownictwem szefa SS, Heinricha Himmlera, wywiad wojskowy został wcielony do SS. Canaris został zdymisjonowany, a wielu oficerów Abwehry zostało aresztowanych pod zarzutem spisku antyhitlerowskiego.