Tajna podchorążówka

Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola"

"Agricola" to kryptonim Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty zorganizowanego przez Kedyw KG AK przy współpracy "Szarych Szeregów" w Warszawie. Nazwa nawiązująca do miejsca spotkań podchorążych w okresie Powstania Listopadowego w 1830 roku koło pomnika Jana III Sobieskiego. Szkoła rozpoczęła działalność na przełomie 1941/42 (październik 1941), jej opiekunem z ramienia "Szarych Szeregów" był por. Eugeniusz Stasiecki "Piotr Pomian". W marcu 1943 na szczeblu Głównej Kwatery utworzono szkołę nadając jej kryptonim "Agricola". Działalność, a raczej intensywne szkolenie wojskowe rozpoczęto w marcu 1943. W tym roku Komendantem Szkoły został kpt. Eugeniusz Konopacki "Trzaska" z "Wigier", co stanowiło ważny moment scalenia "Wigier" z "Szarymi Szeregami".

Latem 1942, gdy kończył się III kolejny turnus Szkoły Podchorążych [I turnus "Agricoli"], dowództwo Kedywu wyraziło zgodę na dalsze rozszerzenie przez Szare Szeregi szkolenia podchorążych. W związku z tym naczelnik hm. Stanisław Broniewski "Witold" powołał przy Głównej Kwaterze Centrum Wyszkolenia Wojskowego [CWW], którego głównym filarem nadal była Szkoła Podchorążych "Agricola" [II turnus "Agricoli"], obejmująca 25 klas po 5-6 uczniów.

TurnusTerminKlasyKomendant kursuUkończyło
I turnusX.1941-VI.19424 klasy - ok. 20 podchorążychmjr Alfons Jabłoński "Inżynier"4
II turnusVII.1942-27.XII.19425-7 klas, ok. 30 podchorążychmjr Stanisław Błaszczak "Róg"8
III turnusI.1943-??por. Eugeniusz Stasiecki "Pomian"9
IV turnusX.1943-V.1944??42

W kursach uczestniczyło wielu znanych instruktorów między innymi: Tadeusz Zawadzki "Zośka", Jan Bytnar "Rudy", Maciej Dawidowski "Alek", Stefan Mirowski "Bolek".
W sumie we wszystkich kursach uczestniczyło 289 uczniów w tym 14 kobiet, ukończyło 208 podchorążych + 9 kobiet. 9 uczniów w trakcie trwania szkoły poległo, 4 aresztowano, 37 zostało zwolnionych, 12 przekazano komendantom prowincjonalnym, 10 przesunięto termin składania egzaminów.

Maj 1944 szkolenie strzeleckie kompanii "Agat" na strzelnicy w m. Dębie Wielkie. Ze Stenem Jan Wróblewski "Zabawa", dalej stoją: "Szarak" Bogdan Woźniak, "Niuśka" Janina Pieślak-Woźniak, "Rybak" Jerzy Modliński i "Artos" Kazimierz Łoś.
AAniela
BBarbara
CCelina
DDorota
EEwa
WGWigry

Dyplomy

Dyplom [powiększenie] ukończenia "Agricoli" przez kpr. pchor. "Bruno" Bronisława Hellwiga, żołnierza kompanii "Agat" - "Pegaz", uczestnika m.in. akcji na Kutscherę i Stamma. Na dyplomie widoczne podpisy komendanta Kedywu KG ppłk. "Sępa" Jana Mazurkiewicza i kpt. "Gustawa" Eugeniusza Konopackiego - komendanta "Agricoli".

Pod dyplomem ukończenia "Agricoli" widoczne są podpisy: "Piotra Pomiana" Eugeniusza Stasieckiego i płk. "Nila" Emila Fieldorfa - komendanta Kedywu KG AK.