Kedyw Okręgu Warszawskiego AK

Akcje przeciwbandyckie

W związku z szerzeniem się pospolitej przestępczości, ludność w coraz większym stopniu narażona była na szantaż, grabież mienia, gwałty i - niejednokrotnie - utratę życia. Powołana do zwalczania bandytyzmu policja kryminalna, na ogół zachowywała postawę bierną i często obdarzała wolnością schwytanych bandytów - w zamian za świadczone przez nich usługi delatorskie.

W tej sytuacji Komendant Sił Zbrojnych w Kraju gen. "Bór"-Komorowski rozkazem PZP nr 116/11 z 1.IX.1943 powierzył komendantom Okręgów i Obwodów Armii Krajowej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenach ich działania. Na terenie Okręgu "Wydra" [Warszawa] akcję tę podniesiono do rangi działań mających na celu ochronę ludności przed wyniszczeniem. W rozkazie PZP nr 1237/III z 4.XI.1943 płk "Monter" polecił m.in. "tępienie band rabunkowych bez względu na ich przynależność organizacyjną, w tym i we własnych szeregach". Przestępczością pospolitą w szeregach armii podziemnej zajmować się miały Wojskowe Sądy Specjalne [WSS].

Również Pełnomocnik [Delegat] Rządu na Kraj w komunikacie z 31.I.1944 zawierającym wytyczne do walki z przestępczością, upoważnił Cywilne Sądy Specjalne [CSS] do ścigania przestępstw kryminalnych i orzekania kar - aż do kary śmierci włącznie, a zbrodniarzy schwytanych na gorącym uczynku bandytyzmu i szantażu polecił tracić na miejscu.

Realizację tych zadań rozpoczęto w październiku 1943 i kontynuowano do czerwca 1944.

W okresie tym oddziały Kedywu OW AK wykonały 18 akcji likwidacyjnych, wyniku których zastrzelono 29 bandytów. Przeprowadzono również 7 różnych akcji przeciwbandyckich, do których należały: przeprowadzone w listopadzie 1943 rewizje w "melinach bandyckich" w celu konfiskaty broni, uliczne patrole przeciwbandyckie [grudzień 1943], rozbrajanie bandytów 8.II.1944 i 30.IV.1944, oraz starcie z 9-osobową bandą z Warszawy, stoczone 30.IV.1944 w lasach podwarszawskich.

Wykonano następujące akcje likwidacyjne:

 

W dniu 15.X.1943 w ramach akcji walki z bandytyzmem zlikwidowano 4-osobową bandę wraz z jej hersztem Kapuściakiem, grasującą na Bielanach i Wawrzyszewie.

Wykonawca: nie ustalony.

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za październik 1943.

 

W dniu 2.I.1944 patrol bojowy z oddziału "Skrytego", w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Cygana.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za styczeń 1944.

 

W dniu 30.I.1944 patrol bojowy z oddziału "DB-17" [Żoliborz], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Włodzimierza Drozdowskiego.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za styczeń 1944.

 

W dniu 24.III.1944 patrol bojowy z OS "Fromczyn" ["Obroża", Rejon IV - Otwock], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił niejakiego Floriańczyka.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za marzec 1944.

 

W dniu 24.III.1944 patrol bojowy z OS "Fromczyn" ["Obroża", Rejon IV - Otwock], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Feliksa Zawolkę.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za marzec 1944.

 

W dniu 31.III.1944 patrol bojowy z OS "Fromczyn" ["Obroża", Rejon IV - Otwock], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Henryka Janiszewskiego.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za kwiecień 1944.

 

W marcu 1944 patrol bojowy z OS "Dęby" ["Obroża", Rejon II - Marki], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił bandytę o nieznanym nazwisku.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za marzec 1944.

 

W dniu 1.IV.1944 patrol bojowy z OS "Gątyń" ["Obroża", Rejon V - Piaseczno], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Stefana Srogę.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za kwiecień 1944.

 

W dniu 2.IV.1944 patrol bojowy z OS "Fromczyn" ["Obroża", Rejon IV - Otwock], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Jana Dąbrowskiego.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za kwiecień 1944.

 

W dniu 6.IV.1944 patrol bojowy z OS "Gątyń" ["Obroża", Rejon V - Piaseczno], w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelił Jana Olejniczaka.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "Kedyw-Kolegium" za kwiecień 1944.

 

W dniu 19.V.1944, o godz. 12:00 w okolicy Międzylesia zatrzymano podczas grabieży i rozbrojono 2 bandytów: Hermana i Osicę.

Obaj zostali przejęci i zlikwidowani przez przechodzący w tym czasie patrol Wehrmachtu.

Wykonawca: nie ustalony.

Sprawozdanie "Kedyw-Cenzura" za maj 1944.

 

W dniu 20.V.1944 w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelony został Henryk Skwarkowski.

Wykonawca: OS "Łęgów" ["Obroża", Rejon VIII - Łomianki]

Sprawozdanie "Kedyw-Cenzura" za maj 1944

 

W dniu 22.V.1944 w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zastrzelony został "Topola".

Wykonawca: OS "Jelsk" ["Obroża", Rejon VII - Ożarów]

Sprawozdanie "Kedyw-Cenzura" za maj 1944

 

W dniu 8.VI.1944 zostali zastrzeleni w Rościszewie, w ramach akcji zwalczania bandytyzmu, Sieczkowski [herszt bandy] i Sieczkowska.

Wykonawca: OS "Celków" ["Obroża", Rejon II - Marki]

Sprawozdanie "U" za czerwiec 1944.

 

W dniu 12.VI.1944 zastrzelony został w ramach akcji zwalczania bandytyzmu Józef Lewiński, zastępca herszta bandy.

Wykonawca: nie ustalony.

Sprawozdanie "U" za czerwiec 1944.

 

W dniu 12.VI.1944 o godz. 7:15 trzyosobowy patrol bojowy z OS "Gątyń" ["Obroża", rejon V- Piaseczno] zastrzelił w mieszkaniu własnym przy ul. Sybilli nr 3 m 18 Jerzego Przygockiego [wzgl. Przygodzkiego] w ramach akcji zwalczania bandytyzmu.

D-ca akcji: NN

Sprawozdanie "U" za czerwiec 1944.

KG AK - Oddz. II: W raporcie komórki wywiadowczej "17-P/I" podano, że jest to sprawa polityczna.

 

W dniu 21.VI.1944 w ramach akcji walki z bandytyzmem zastrzeleni zostali:

Józef Smoliński - herszt bandy

oraz 6 jej członków:

Marian Kislar,

Lutek Pomirski,

Stanisław Jabłoński,

Euzebiusz Śmigielski,

Bogdan Antoni Wróbel,

Zygmunt Stefan Piwowarczyk.

Wykonawca: OS "Dęby" ["Obroża", Rejon III - Rembertów]

Sprawozdanie "U" za czerwiec 1944.

 

W dniu 28.VI.1944, w ramach akcji zwalczania bandytyzmu zostali zastrzeleni: Turhetti - herszt bandy i Misiejczuk - członek bandy.

Wykonawca: OS "Celków" ["Obroża", Rejon II - Marki]

Sprawozdanie "U" za czerwiec 1944.