Rota przysięgi Armii Krajowej

W obliczu Boga Wszechmogącego

i Najświętszej Maryi Panny,

Królowej Korony Polskiej,

przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,

Rzeczypospolitej Polskiej.

Stać nieugięcie na straży Jej honoru,

o wyzwolenie z niewoli

walczyć ze wszystkich sił

aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

Naczelnemu Wodzowi

i wyznaczonemu przezeń

Dowódcy Armii Krajowej

będę bezwzględnie posłuszny,

a tajemnicy niezłomnie dochowam,

cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.