Marian Ewald Drobik "DZIĘCIOŁ"

1898 - 1944

Przybrane nazwisko: Jan Szawlewicz - lub Szawłowski.

Pseudonimy: Dzięcioł, Siwek, Witold, Wujek.

Dyplomowany oficer służby stałej piechoty WP: major [1935], podpułkownik [11.XI.1941].

Urodzony 4 października 1898 w Komarówce, pow. radzyński, syn Józefa, gorzelnika, i Karoliny Reman. Od 1907 uczeń gimnazjum w Siedlcach,

Od sierpnia 1915 służył w Legionach Polskich.

Po kryzysie przysięgowym [lipiec 1917] uniknął internowania i powrócił do Siedlec, by kontynuować naukę i tam w czerwcu 1918 otrzymał świadectwo dojrzałości.

Jednocześnie od lutego tego roku czynny w POW.

Od grudnia 1918 w WP, po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie [czerwiec 1919] dowódca kompanii 22. pp. Trzykrotnie ranny w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920. Od października 1924 referent organizacyjny sztabu DOK IX Brześć na Bugiem.

W 1926-1928 ukończył WSWoj. Następnie oficer sztabu 27. DP, referent Oddz. I Sztabu Głównego, od 1931 kierownik referatu mobilizacyjno-materiałowego sztabu DOK VII Poznań, od 1933 dowódca kompanii 23. pp, a od 1936 szef sztabu 3. DP Leg.

W kampanii wrześniowej 1939 szef Oddz. III sztabu Grupy Operacyjnej "Śląsk".

W konspiracji od ok. 25 września rozpoczął tworzenie Organizacji Wojskowej Lublina.

Od października 1939 szef sztabu K-dy Okr. Lublin SZP-ZWZ w stopniu majora dyplomowanego pod pseud. "Wujek", potem "Siwek".

W maju 1940 przeniesiony do Warszawy, początkowo był oficerem Oddz. III [operacyjnego] K-dy Gł. ZWZ, a od 1941 zastępca ppłk. "Brodowicza" - Wacława Berki, szefa Oddz. II K-dy Gł. ZWZ.

Mianowany podpułkownikiem służby stałej rozkazem L.21/BP z 11 listopada 1941.

Wiosną 1942 przejął od ppłk. "Brodowicza" funkcję szefa Oddz. II K-dy Gł. AK. Używał wówczas pseudonimów Dzięcioł, Witold.

Aresztowany przez Gestapo w nocy z 8/9 lub z 9/10 grudnia 1943 w willi swojej siostry Czesławy Iwanickiej w Podkowie Leśnej pod nazwiskiem Jan Szawlewicz [lub Szawłowski] i przesłuchiwany w komendzie Sipo w al. Szucha 25, został następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego [?] i zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach - zapewne w drugiej połowie 1944. Wokół jego aresztowania narosło sporo niejasności. Część historyków wpadkę szefa wywiadu AK przypisuje siatce Ludwika Kalkstiena.

W książce "PPR - droga ku władzy 1941-1944" dr P. Gontarczyka wpadka "Dzięcioła" opisana jest jako donos komunistów...

 

Odznaczony:
Virtuti Militari V klasy - 1921

Krzyżem Niepodległości - 1937

Krzyżem Walecznych - trzykrotnie

Virtuti Militari IV klasy - przedstawiony do odznaczenia w marcu 1944

 

 

powrót