Jerzy Kleczkowski "JUREK"

1911 - 1944

Pseudonimy: Bogusław, Bogusław-Jan, Bogusław-Jerzy, Jan, Jurek, Ryś.

Oficer służby stałej piechoty WP: podporucznik [1936], porucznik [1942 lub 1943].

Urodzony 19 maja 1911 w Isakogorce w Rosji. Uczył się w Gimnazjum Państwowym w Tczewie i tam w 1932 otrzymał świadectwo dojrzałości.

Po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 65. pp [wrzesień 1932 - wrzesień 1933] postanowił pozostać w wojsku i po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie [wrzesień 1934 - wrzesień 1936] został przydzielony do 12. pp, gdzie od października 1936 dowodził plutonem, a od 1937 oddziałem zwiadowców.

W kampanii wrześniowej 1939 dowódca oddziału zwiadowców 12. pp. Wzięty do niewoli niemieckiej 21 września i osadzony w Oflagu II C Woldenberg [Dobiegniew], zbiegł stamtąd w grupie pięciu oficerów w nocy z 18 na 19 marca 1942 i przez Drezdenko - Piłę - Toruń przybył do Warszawy.

W konspiracji dowódca warszawskiego zespołu oddziału "Osa" [Organizacja Specjalnych Akcji, utworzona w maju 1942 autonomiczna organizacja bojowa, podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Armii Krajowej, obejmująca zakresem swojego działania całe Generalne Gubernatorstwo, a od grudnia tego roku - także Rzeszę].

W lutym 1943 "Osa" została jednym z Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu KG AK, a w marcu tego roku zmieniono jej kryptonim na "Kosa 30".

Kleczkowski był dowódcą jednego z trzech patroli bojowych, a także nadal dowódcą całej "Kosy" w Warszawie.

Po aresztowaniu większości żołnierzy "Kosy" [czerwiec-lipiec 1943] na czele ocalałych ok. 10 żołnierzy przeszedł do grupy "Poli" [por. Romana Kiźnego], wchodzącej w skład innego Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu KG - "Motoru" i dowodził tam grupą nazwaną od swego pseudonimu "grupą Bogusława".

Uczestnik nieudanego zamachu na Wyższego Dowódcę SS i Policji w Generalnej Guberni SS-Obergruppenführera Friedricha Wilhelma Krügera, przeprowadzonego 20 kwietnia 1943 w Krakowie i dowódca głośnej akcji "Góral" wykonanej 12 VIII 1943 w Warszawie. W wyniku tej akcji zdobyto 105 mln. zł podczas przewożenia pieniędzy z Banku Emisyjnego.

Aresztowany ok. 22 XII 1943 razem z por. Edwardem Madejem podczas towarzyskiej wizyty w mieszkaniu znajomej, Jadwigi Kuberskiej [ps. "Mea"] przy ul. Miodowej. Osadzony na Pawiaku.

Rozstrzelany 10 lutego 1944 w publicznej egzekucji przy ul. Barskiej 4.

Ulica Barska 4 - mur wokół kościoła św. Jakuba, miejsce jednej z dwóch egzekucji ulicznych przeprowadzonych tego dnia przez Niemców. Na murze widoczne są jeszcze ślady pocisków...

Po akcji "Góral" przedstawiony przez mjr. "Krzysia" [Emila Kumora] do awansu na kapitana służby stałej [musiał zatem wcześniej - w 1942 lub w 1943 - być mianowany porucznikiem] i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Konfident, który wydał w ręce Gestapo Jadwigę Kuberską, kierowniczkę magazynów Kobiecych Zespołów Saperskich Kedywu OW AK [a zatem przyczynił się również do aresztowania "Bogusława"], Mieczysław Darmaszek, został skazany na karę śmierci przez Cywilny Sąd Specjalny [CSS] i zlikwidowany 15 III 1944 o godz. 15:10 u zbiegu ul. Kapitulnej i Miodowej przez "Alinę" [Irenę Bredel] i "Justynę" [Elżbietę Ostrowską] - żołnierzy Kobiecych Zespołów Saperskich Kedywu OW AK.

Mur przy ul. Barskiej 4...

powrót