REINHARD TRISTAN EUGEN HEYDRICH

1904-1942

Urodził się 7 marca 1904 w Halle. Jego ojciec był dyrektorem konserwatorium. Ukończył reformowane gimnazjum realne. W 1919 krótko służył we Freikorpsie gen. Maerkera. W 1922 wstąpił do marynarki wojennej, gdzie rozpoczął karierę oficerską. Załamała się ona w roku 1931, kiedy w wyniku skandalu obyczajowego został usunięty z Reichsmarine. Pod wpływem żony związał się z ruchem narodowosocjalistycznym. Rychło doprowadził do spotkania z Himmlerem (16 czerwca 1931), które przyniosło Heydrichowi stanowisko szefa nowo utworzonej partyjnej służby wywiadowczej (Ic-Dienst, a następnie Sicherheitsdienst, czyli SD). W lipcu 1931 wstąpił do NSDAP i został członkiem SS. Zakres władzy Heydricha szybko się poszerzał: w 1934 podporządkowano mu berlińskie Gestapo, od 1936 Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei – Sipo), a we wrześniu 1939 stanął na czele Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Podlegające mu organizacje przeciwdziałały wszelkiemu oporowi wobec hitlerowskiej władzy oraz eliminowały jej przeciwników (rzeczywistych i potencjalnych).

Heydrich - klasyczny "morderca zza biurka"

Szef SD jest kojarzony z takimi przedsięwzięciami niemieckich służb specjalnych, jak skompromitowanie feldmarszałka von Blomberga i generała von Fritscha, dostarczenie Stalinowi materiałów potwierdzających rzekomą zdradę wyższych oficerów Armii Czerwonej oraz operacja "Himmler", czyli zaaranżowany przez napad na niemiecką radiostację w Gliwicach, który miał stworzyć Hitlerowi pretekst do agresji na Polskę).
Heydrich odegrał kluczową rolę w organizacji zagłady europejskich Żydów. Był jednym z inspiratorów "nocy kryształowej" w listopadzie 1938.

Po wybuchu II wojny światowej podległe mu agendy, w miejsce dotychczasowej polityki zmuszania ludności żydowskiej do emigracji z Rzeszy, rozpoczęły jej eksterminację na podbijanych przez Wehrmacht obszarach. Ich złowrogie działania (masowe egzekucje, deportacje, tworzenie gett i obozów koncentracyjnych) zostały skoordynowane na zwołanej przez Heydricha 20 stycznia 1942 konferencji w Wannsee. Ustalono wówczas metody i środki prowadzące do "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie", czyli całkowitego wymordowania narodu żydowskiego.

Konferencja w Wannsee

23 września 1941 Heydricha mianowano na stanowisko zastępcy (pełniącego obowiązki) Protektora Czech i Moraw – czyli, faktycznie, hitlerowskiego namiestnika w Czechach. Prowadzona tam przezeń polityka represji i terroru, lecz zarazem udogodnień socjalnych dla robotników ("kij i marchewka") okazała się skuteczna i zaowocowała wzrostem produkcji zbrojeniowej.

27 maja 1942 w Pradze został poważnie zraniony podczas zamachu przeprowadzonego przez wyszkolonych w Wielkiej Brytanii czeskich spadochroniarzy. Zakażenie rany spowodowało śmierć Heydricha w dniu 4 czerwca 1942.

Zamek na Hradczanach - rezydencja protektora.

Praga - zakręt, na którym spadochroniarze zaatakowali samochód Heydricha.

Samochód Heydricha z widocznymi śladami eksplozji.

Warta honorowa przed pomnikiem Heydricha