Eugeniusz Stasiecki "PIOTR POMIAN"

1913 - 1944

Pseudonimy: Piotr, Poleski, Piotr Pomian.

Oficer rezerwy piechoty WP: podporucznik [1937], porucznik [3 V 1944], kapitan [15 VIII 1944].

Urodzony 19 II 1913 w Radomiu, syn Tadeusza, robotnika w hucie szkła, i Beaty Augustynek.

Od 1927 uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Radomiu i tam w maju 1932 otrzymał dyplom nauczyciela publicznych szkół powszechnych. Był kolejno nauczycielem w Powszechnej Szkole Wyznaniowej dla dzieci żydowskich w Radomiu, od 1933 w Szkole Powszechnej w Cykarzewie pod Częstochową, a po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 24. pp w Łucku [wrzesień 1934 - październik 1935] w Szkole Powszechnej nr 21 w Częstochowie. W czasie nauki w seminarium działał w III Radomskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. W 1931 wchodził w skład delegacji Chorągwi Radomskiej na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze. Zorganizował w Radomiu i następnie prowadził Drużynę Harcerzy przy Średniej Szkole Technicznej, założył również Drużynę Harcerzy w Cykarzewie, zaś w Częstochowie prowadził Drużynę Harcerzy i był instruktorem w Hufcu. Od 1937 komendant I Hufca Męskiego w Częstochowie.

W kampanii wrześniowej 1939 walczył jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika rezerwy w składzie 74. pp 7. DP.

W czasie okupacji niemieckiej nadal pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 21 w Częstochowie, a od listopada 1939 był jej kierownikiem. Kiedy w kwietniu 1941 otrzymał od władz niemieckich zakaz pracy w szkolnictwie, krótko pracował jako robotnik w hucie "Stradom".

W konspiracji od października 1939 jako organizator Roju "Obraz" [częstochowskiego samodzielnego Hufca Szarych Szeregów]. Poszukiwany przez Gestapo, od lipca 1941 ukrywał się w leśniczówce koło Włoszczowej.

Jesienią 1941 ściągnięty przez Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka przybył do Warszawy. Mieszkał jako sublokator przy ul. Kazimierzowskiej 85 i przy ul. Promyka. Początkowo był wizytatorem, a od stycznia 1943 szefem Głównej Kwatery Harcerzy ["Pasieka"] pod pseudonimem "Piotr Pomian". W okresie październik 1943 - marzec 1944 kierował także III kursem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów "Agricola" w stopniu porucznika rezerwy.

Pod dyplomem ukończenia "Agricoli" widoczne są podpisy: "Piotra Pomiana" i płk. Emila Fieldorfa "Nila" - komendanta Kedywu KG AK.

 

Członek ścisłej 6-osobowej Głównej Kwatery Harcerzy od jesieni 1943, w czerwcu 1944 został zastępcą "Orszy" - Naczelnika Szarych Szeregów. Jednocześnie z ramienia "Pasieki" wizytator Grup Szturmowych Szarych Szeregów, a od wiosny 1944 oficer oświatowo-wychowawczy w baonie AK "Zośka".

W lipcu 1944 obronił pracę magisterską z pedagogiki na tajnej Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W Powstaniu Warszawskim delegat Szarych Szeregów przy Oddziałach Dyspozycyjnych ["Broda 53"] Kedywu K-dy Gł. AK.

Walczył w baonie "Zośka", w którym był zastępcą dowódcy d/s wychowawczych.

Poległ 16 VIII 1944 dowodząc natarciem dwóch plutonów w okolicy ul. Stawki [getto]. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem z 15 VIII 1944.

 

Odznaczony:

 

Krzyż Walecznych x 2
Krzyż Virtuti Militari V klasy [15 VIII 1944]

 

 

 

Więcej >>>>

powrót