Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz

1893-1964

Pseudonimy: "Stolarski", "Stawski", "Doktor", "Torwid".

Przybrane nazwiska: "Tadeusz Karasz", "Tadeusz Mirowyj".

Generał broni WP.

Przed I wojną światową działacz Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Jego strzeleckie pseudonimy to: "Karaś" i "Karasiewicz".

W latach 1914-1917 w Legionach Polskich, walczył m.in. pod Anielinem i Laskami. Po kryzysie przysięgowym [lipiec 1917] w Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 dowodząc 5. pułkiem piechoty Legionów walczył z Ukraińcami we Lwowie.

W kwietniu 1919 brał udział w wyprawie na Wilno. W okresie międzywojennym na różnych stanowiskach liniowych i sztabowych, m.in. w latach 1924-1926 dowódca 19. Dywizji Piechoty w Wilnie, w latach 1928-1932 dowódca 25. Dywizji Piechoty w Kaliszu, 1932-1939 dowódca Okręgu Korpusu w Grodnie, we Lwowie i w Toruniu.

W mundurze gen. brygady

Jako szef SZP

We wrześniu 1939 dowódca Grupy Operacyjnej w Armii "Pomorze", walczył w bitwie nad Bzurą.

Po przedarciu się do stolicy, zastępca dowódcy Armii "Warszawa" generała Juliusza Rómmla. Inicjator powołania centralnego kierownictwa walki podziemnej, uzyskał w tej sprawie pełnomocnictwo od marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Nawiązał kontakt z przywódcami stronnictw antysanacyjnych i współdziałał w tworzeniu ich reprezentacji - Rady Głównej, która miała objąć polityczne kierownictwo Służby Zwycięstwu Polski.

W listopadzie 1939 skierowany na stanowisko komendanta ZWZ na obszarze "okupacji sowieckiej".

Ujęty przez NKWD przy przekraczaniu granicy, więziony. Po układzie polsko-sowieckim (lipiec 1941) zwolniony na podstawie "amnestii"...

Od 1941 w tworzonej na Wschodzie armii gen. Władysława Andersa. Od 1943 zastępca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. Od 1944 dowódca III Korpusu organizowanego w Egipcie.

Po wojnie pozostał na emigracji, osiedlił się w Londynie.

Zmarł 19 marca 1964 - Casablanca, [Maroko].

We wrześniu 1992 urnę z jego prochami przewieziono na Cmentarz Powązkowski w Warszawie.

 

Odznaczony:

 
Order Virtuti Militari II i V klasy
Order Polonia Restituta III i IV klasy
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Walecznych 4 x
Krzyż Zasługi





 

plik mp3

Początki konspiracji wspomina pierwszy Komendant Główny SZP 

gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz.

powrót