Grupa "Kosy" - Kolegium B

Oddział [grupa] "Kosy", dawny odział bojowy saperów Związku Odwetu ZWZ kpt. sap. Józefa Pszennego "Chwackiego", od maja 1944 noszący nowy kryptonim: oddział dyspozycyjny "B", [obecnie spopularyzowany jako kompania "Kolegium B"]. Oddział zorganizowany został w Kedywie Okr. Warsz. AK pod dowództwem cichociemnego por. art. "Kosy" Ludwika Witkowskiego, jako oddział dywersyjno-bojowy, którego dyspozycyjność polegała na możliwości użycia go do każdej akcji w trybie alarmowym.

kpt. sap. Józef Pszenny

"Chwacki"

W skład oddziału wchodziły 4 sekcje bojowe:

- ppor. "Boruty" Henryka Witkowskiego,

- sierż. "Chmury" Józefa Łapińskiego,

- sierż. "Kreta" Zbigniewa Młynarskiego,

- plut. "Kruka" Zygmunta Malinowskiego.

Sekcje te liczyły ogółem 50 ludzi, pochodzących z dawnego oddziału dyspozycyjnego, wydzielonego z Batalionu Saperów Praskich.

Poza wymienionymi grupami w skład oddziału wchodziły:

- punkt kontaktowy - 2 osoby

- patrol sanitarny - 3 osoby

- służby pomocnicze  - około 10 osób.

Po aresztowaniu dowódcy Kedywu OW mjr. "Chuchro", w toku ostatecznego wydzielania saperów z Kedywu OW, ludzie ci podjęli w połowie listopada 1943 decyzję kontynuowania działalności bojowej w nowym układzie organizacyjnym Kedywu OW.

por. art.  Ludwik Witkowski

"Kosa"

W efekcie tej decyzji zostali oni skreśleni z ewidencji Batalionu Saperów Praskich i przeniesieni służbowo wraz z pełnym uzbrojeniem do Kedywu OW. Łącznie z rezerwami, pełniącymi służbę pomocniczą, oddział liczył ogółem ok. 65 ludzi [w tym 5 kobiet].

Oddział por "Kosy" w czasie ćwiczeń w lasach Celestynowskich k/Warszawy.

W dniu 26.VII.1944 został on postawiony w stan gotowości bojowej, rozpoczynając służbę jako Oddział Osłony Sztabu Komendy Okręgu Warszawskiego i w tym charakterze wziął udział w walkach Powstania Warszawskiego.

sierż. Henryk Witkowski

"Boruta"

Oddział dowodzony początkowo przez kpt. Józefa Pszennego "Chwackiego" i - później - por. Ludwika Witkowskiego "Kosę", przeprowadził samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi oddziałami następujące akcje dywersyjno-bojowe:

- akcja pod gettem,

- 4 akcje kolejowe, w tym:

2 związane z opanowaniem stacji i zatrzymaniem pociągów celem zdobycia broni,

1 wysadzenie toru kolejowego,

1 wykolejenie i ostrzelanie pociągu we współdziałaniu z grupą "Skrytego",

- próba zaatakowania posterunku żandarmerii we współdziałaniu z grupą "Andrzeja",

- 4 akcje na samochody policyjne

- zasadzka na samochody pelengacyjne we współdziałaniu z grupą "Skrytego",

- próba opanowanie Ratusza w celu zniszczenia wtórników kart rozpoznawczych,

- zniszczenie zapasu spirytusu w majątku Krubki,

- 7 akcji likwidacyjnych,

- 1 starcie zbrojne.

Straty oddziału w czasie jego przynależności do Kedywu OW wynosiły:

3 poległych,

7 rannych,

2 aresztowanych, z których 1 został rozstrzelany jako zakładnik.