skład plutonu "Śnicy" po detaszowaniu do "Zośki"

Lp.

Pseudo, imię i nazwisko, data urodzenia

gdzie walczył

stopień i funkcja

Odzn.

Data i miejsce śmierci

1.

Andrzejek

Andrzej Englert, 31.07.1922

Wola, Stare Miasto

Pchor.

KW

† 03.09.1944 "Krzywa Latarnia"

2.

Argos

Jan Kulczycki, 20.05.1923

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

KW

-

3.

Biszon

NN

Wola, Stare Miasto

Strz.

-

† VIII Stare Miasto

4.

Bor

Zygmunt Siennicki

Wola, Stare Miasto

?

-

† 31.09. Ogród Saski

5.

Broda

NN

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Strz.

-

† 17.09.1944. ul. Wilanowska

6.

Brzozowski

Aleksander Kabański

Wola, Satre Miasto

?

-

† 31.08.1944, ul. Senatorska?

7.

Budrys

Stanisław Butkiewicz

Wola, Stare Miasto

Plut. pchor.

-

† 30.08.1944, ul. Zakroczymska

8

Bury

Leon Janus, 03.01.1908

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

?

KW

-

9

Czarny

NN

Wola, Stare Miasto

?

-

† VIII Stare Miasto

10

Czuj

Konstanty Doleszczak, 22.11.1923

Wola, Stare Miasto

Plut.

KW

-

11.

Danusia

Danuta Mancewicz, 24.11.1922

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Sanit.

2xKW

-

12.

Henryk

NN

Wola, Stare Miasto

?

-

† VIII Stare Miasto

13.

Irys

Irena Wnęk-Kluczycka

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Łączn.

2xKW

-

14.

Jodła

Jerzy Krzymowski, 01.08.1920.

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

2xKW

-

15.

Kaper

Kazimierz Pindelski

Wola, Stare Miasto

Plut. pchor.

-

† 31.08. Ogród Saski

16.

Klemens

Józef Tomaszewski, 19.08.1906

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

?

KW

-

17.

Kostek

Włodzimierz Denkowski

Wola, Stare Miasto

?

-

-

18.

Królik

Wacław Korzeniowski

Wola, Stare Miasto

?

-

† VIII Stare Miasto

19.

Kryst

Czesław Kraśniewski, 10.08.1921

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Kpr. pchor.

KW

-

20.

Lech

Leon Zubrzycki

Wola, Stare Miasto

Pchor.

-

Ostatni raz widziany 31.08.1944 ul. Bielańska

21.

Majewski

Adam Kafel, 23.10.1903

Wola, Stare Miasto

Sierż.

-

† 03.09.1944, "Krzywa Latarnia"

22.

Majsterek

Stanisław Kulczyński

Wola, Stare Miasto

?

-

-

23.

Marek

Marek Szpinko, 03.03.1922

Wola, Stare Miasto

Plut. pchor.

-

† 25.08.1944, szpital Jana Bożego

24.

Medyk

Jan Stasiakowski, 16.10.1926

Wola, Stare Miasto

Plut. pchor.

KW

-

25.

Mikołaj

Zenobiusz Popko-Popkowicz

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Kpr.

KW

† 14.09.1944, ul. Szara

26.

Olszewski,

Wacław Tkaczyk, 14.05.1902

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

?

KW

-

27.

Pat

Leszek Rybiński, 05.06.1921

Wola, Stare Miasto

? pchor.

-

-

28.

Siennicki

Jan Matysiak

Wola, Stare Miasto

Strz.

-

† 25.08.1944, szpital Jana Bożego

29.

Skowroński

Zdzisław Skotnicki, 21.10.1912.

Wola, Stare Miasto

?

-

† 31.08.1944, Ogród Saski

30.

Sławek

Sławomir Wichliński

Wola, Stare Miasto

Strz.

-

† 14.08.1944, ul. Franciszkańska

31.

Socha

Jan Bagiński, 15.10.1919

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Ppor.

KW

-

32.

Sońka

Włodzimierz Cegłowski

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

2xKW

† 16.09.1944, ul. Wilanowska

33.

Stach, Machabeusz

Stanisław Likiernik

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Ppor.

VM V kl.

-

34.

Szczuka

Jan Świątkiewicz

Wola, Stare Miasto

Kpr. pchor.

KW

-

35.

Śnica

Bolesław Górecki

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Por. d-ca plutonu

VM V kl.

2 x KW

-

36.

Tomek

Tomasz Sikorski

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Kpr. pchor.

KW

-

37.

Tońko

Jan Dryla

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

-

† 16.09.1944, ul. Wilanowska

38.

Topór, Leszek

Lech Rytarowski, 29.05.1924 

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

-

† 16.09.1944, ul. Wilanowska

39.

Vogel

Maciej Ptaszycki, 04.11.1923

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

KW

Zmarł z ran 26.09.1944, Otwock

40.

Wacek

Jan Adamczyk

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

?

-

† 16.09.1944, ul. Wilanowska

41.

Wandzia

Barbara Nichlewska

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Sanit.

-

† 16.09.1944, ul. Wilanowska

42.

Wicek

Lucjan Kuberski, 12.06.1920

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Plut. pchor.

2xKW

-

43.

Zagłoba

Zdzisław Wojnarowski

Wola, Stare Miasto

?

-

† 03.09.1944, "Krzywa Latarnia"

44.

Zbylut

Witold Piekarski

Wola, Stare Miasto

Plut. pchor.

-

† 31.08.1944, ul. Senatorska

45.

Zdzich

NN

Wola, Stare Miasto

?

-

† 31.08.1944, Stare Miasto

46.

Zocha

Zofia Czechowska

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Łączn.

KW

-

47.

Zosia

NN

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Sanit.

-

Prawdopodobnie rozstrzelana ok. 24.09.1944, Wola

48.

Żero

Zygmunt Szczepański, 15.04.1903.

Wola, Stare Miasto, Czerniaków

Kpr.

KW

-

49.

Żmudzin

NN

Wola, Stare Miasto

?

-

† 03.09.1944, "Krzywa Latarnia"

Uwaga! W zestawieniu powyższym wymieni są tylko Ci żołnierze Kedywu "Kolegium A", którzy zostali włączeni jako pluton ppor. "Śnicy" do batalionu "Zośka" dnia 12.08.1944. W konspiracji i w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego oddziałem dowodził por. "Olszyna" [Tadeusz Wiwatowski] poległy 11 VIII 1944 na Stawkach.

Więcej o historii oddziału:

skład plutonu "Śnicy" po detaszowaniu do "Zośki"