Komenda Główna Armii Krajowej

lipiec 1944

 

 

- komendant - gen. Tadeusz Komorowski "Bór"
- zastępca - gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek"
- szef sztabu - gen. Tadeusz Pełczyński "Grzegorz"
Oddział I Organizacyjny
- szef - ppłk Franciszek Kamiński "Zenon Trawiński", Komendant Główny BCh
Wojskowa Służba Kobiet - ppłk Maria Wittek "Mira"
  I zastępczyni - Ewa Grodecka "Magda"
  II zastępczyni - Halina Jabłońska "Danuta"
  Sekretariat - Antonina Popiel "Popiel", Maria Karaśkiewicz "Maria"
  Kierowniczka łączności - Maria Czernik-Anyżewska "Niusia"
  Referat Organizacyjny
  Referat Personalny
  Referat Wyszkolenia
  Referat Sanitarny
  Referat Administracyjny
Służba Sprawiedliwości

- płk Konrad Józef Zieliński "Karola"
Służba Duszpasterska

- ks. płk Tadeusz Jachimowicz "Budwicz"
  Referat Jurysdykcyjny
  Referat Koordynacyjny
  Referat Organizacyjny i Personalny
  Referat Materiałowy
  Referat Metrykalny
  Referat Sądowy
Komenda Rezerw Krajowych - płk Jan Skorobohaty-Jakubowski "Vogel", "Jur"
Wydział Łączności Wewnętrznej - Janina Łyczewska "Leszka"
Wydział Finansowy - Jadwiga Włodek-Sanojcowa "Kalina"
Wydział Opieki Podziemnej - Jadwiga Włodek-Sanojcowa "Kalina"
Wydział Bezpieczeństwa - NN "Ten"
Wydział Mobilizacji i Odtwarzania Sił Zbrojnych - płk Jan Lamers "Florian"
Wydział Półrocznych Meldunków Organizacyjnych KG AK - kpt. Tadeusz Borkowski "Rum"
- I zastępca szefa - płk Antoni Sanojca "Kortum"
- Wydział Organizacyjny - mjr Adam Malewski "Jastrzębiec"
- Wydział O de B ppłk Stefan Krzywiak "Rams"
- Biuro Personalne - ppłk Jan Nepomucen Gorazdowski "Wolański"
- Wydział "Ptaszki" - Irena Kończycowa "Klementyna", "Nata"
- Wydział Szkolenia Konspiracyjnego - Mieczysław Łowiński "Olimpiusz I"
- II zastępca szefa
- Wydział Łączności z Obozami Jenieckimi - Stefania Mieczyńska "Anka", "Basia Węglińska", "Jacek"
- Dział łączności z "kurnikami" (z oflagami)
- Dział łączności z "gołębnikami" (ze stalagami)
- Dział łączności z "mrowiskami" (z osobami wywiezionymi na roboty)
- Sieć łączności wewnętrznej
Wydział Legalizacji - kpt. Tadeusz Werner "Andrzej"
- Pracownia "Dowody Osobiste" - Kazimiera Zawistowicz "Krystyna Zaborowska"
- Pracownia "Zatrudnienie" - Maria Pomianowska "Mura"
- Pracownia "Metryki" - Tadeusz Kietlicz "Pióro"
- Pracownia "Meldunki" - Wojciech Zabłocki "Derkacz"
- Pracownia "Dokumenty podróży" - por. Władysław Pluta "Pion"
- Komórka Koncepcyjno - Kontrolna (dwa referaty)
- Pracownia "Druki" - Barbara Przeradzka "Stefa"
- Pracownia Techniczna - Bolesław Penciak "Tomasz"
- Dział łączności wewnętrznej - Irena Udałow "Sławka"
Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy
szef - płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki "Makary", "Jarecki", "Heller"
Sekretariat - Maria Szczurowska "Danka", "Danusia", "Katarzyna"
Biuro Studiów Wywiadu Przemysłowego - por. Adam Mickiewicz "Konrad", "Telesfor"
W ramach Biura Studiów Wywiadu Przemysłowego istniały m.in.:

- komórka łączności wewnętrznej,

- komórka fotograficzna,

- referat morski,

- referat przemysłu wojennego,

- referat hutnictwa

- referat spraw lotniczych, a także referaty poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wydział Łączności Wewnętrznej - mjr Leonard Zbyszyński "Lucjan"
- Referat Poczta Konspiracyjna - Halina Cybulska "Erna"
- Referat Łączności Kurierskiej - S. Ostrowski "Bohdan"
- Referat Bezpieczeństwa - Jan Barnasiewicz (?) "Jur"
- Referat Prasy - Teresa Krassowska (?) "Joanna"
- Referat Alarmowy - ppor. Eleonora Zbyszyńska "Zbyszka"
Wydział Finansów i Opieki - ppłk Edward Lubowicki "Janicki"
- komórka wypłat
- komórka rozliczeń
- komórka kontroli finansowej
- komórka zestawień rachunkowych
- komórka zaopatrzenia technicznego
- grupa obserwacyjna
Wydział Legalizacji i Techniki - por. Stanisław Jankowski "Agaton"
- komórka legalizacyjna "Gajewski" - dr Piotr Biegański "Paweł"
- komórka legalizacyjna "Żmijewski" - Andrzej Strachocki "Żmijewski"
- komórka legalizacyjna "Blikle" - Zygmunt Skrobański "Blikle"
- komórka legalizacyjna "Franaszek" - Czesław Wegner "Bartek"
- komórka legalizacyjna "Ambas" - Aleksander Skrzyński
- komórka legalizacyjna "Pomianowski" - mjr W. Korsak "Jan"
- komórka legalizacyjna "Piekarnia" - Wojciech Bernatowicz "Marek"
- pracownia fotograficzna "Senex" - Zdzisław Marcinkowski "Senex"
- pracownia fotograficzna "Inżynier" - Zbigniew Gniazdowski "Inżynier"
- Archiwum Wydziału
- Archiwum Podręczne
- Dział techniczny - Leon Putowski "Pakulski"
- Komórka opieki lekarskiej - Maria Lenczewska-Chądzyńska "dr Weronika"
Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu - por. Bernard Zakrzewski "Oskar", "Hipolit"
- Referat 991 (kierownictwo Wydziału - szef, zastępca, sekretarka, łączniczka szefa)
- Referat 992 (Biuro Studiów) - Stefan Dembiński "Stefan", "Antoni"
- Referat 993 - I (centralna sieć informacyjna; dzieliła się na 7 grup) - Feliks Wiązowski "Gustaw"
- Referat 993 - P (policyjny) - por. Zygmunt Iwicki "Zygmunt"
- Referat 993 - E (kartoteka osób podejrzanych o współpracę z okupantem) - Eugenia Ryś "Żenia"
- Referat 993 - W (wykonawstwo) - por. Stefan Matuszyk "Porawa"
   Pluton I - por. Józef Budyński "Prawy"
   Pluton II - ppor. Tadeusz Towarnicki "Naprawa"
   Pluton III - ppor. Andrzej Zawadzki "Andrzejewski"
Referat 994 - "Sonda" (rozpracowywanie "małych organizacji") - mjr Stanisław Sławiński "Gustaw"
   Sieć informacyjna 994/B
Referat 995 (łączność wewnętrzna) - Janina Wolniakowa "Biruta"
Referat 996 (rejestracja niemieckiej działalności w środowiskach obcokrajowców) - mjr Samuel Kostrowicki "Jakub"
Referat 997 (rozpracowywanie struktur organizacyjnych niem. org. bezp.) - por. Kazimierz Leski "Bradl"
   sekretariat - Krystyna Klimaszewska
   łączność wewnętrzna i kartoteka - Maria Kwasieborska "Klein", "Lilka"
   archiwum, grupa operacyjna "Vatera" - Henryka Fronczak
   11 grup wywiadowczych
Referat 998 (dział bezpieczeństwa centralnego) - kpt. Stanisław Leszczyński "Vigil"
- komórka więzienna - Jerzy Stiasny "Kruger"
- komórka ewakuacyjno-obserwacyjna - ppor. Franciszek Knapp "Ernest"
- komórka referentów bezpieczeństwa - Andrzej Elbanowski "Olgierd"
- komórka łączności alarmowej - NN
- komórka sądowa - kpt. Stanisław Leszczyński "Vigil"
Referat "Kasyno" - mjr Alfons Piorunowski "Stefan"
Referat 999 (rejestrowanie sytuacji na lewicy) - Stanisław Ostoja-Chrostwoski "Drektor", "Just", "Kotwica"
- I zastępca - ppłk Franciszek Herman "Nowak"
Wydział Wywiadu Ofensywnego - ppłk Franciszek Herman "Nowak"
- Wywiad Wschodni ("Pralnia") - Franciszek Miszczak "Śliwa", "Bogucki"
   sekretariat - NN "Cedrowska"
     komórka terenowa - por. Zbigniew Rotkiel "Balecki"
     komórka bezpieczeństwa - ppor. Stefan Jasieński "Urban", "Alfa"
     komórka Legalizacyjna - ppor. Józef Lipiński "Lawina"
     komórka kurierska - NN "Czapliński"
- Wywiad Zachodni ("Lombard") - kpt. Edward Jetter "Edward"
     Biuro Studiów - NN "Marta"
     Wydział Ogólny (Bezpieczeństwa) - mjr Włodzimierz Karpiński "Korab"
     kierownik Brygady Bezpieczeństwa - kpr. NN "Kisielewski"
     kierownik Brygady Obserwacyjnej - ppor. Mieczysław Welsland "Witecki"
- Wydział Wywiadowczy:
     I zastępca kierownika i szef inspektorów sieci wywiadowczych - kpt. Bogusław Żórawski "Miron"
     II zastępca kierownika i szef inspektorów sieci wywiadowczych - por. Stefan Ignaszak "Nordyk"
     Kasa i Buchalteria - NN "Siasia"
     Archiwum - mjr Stanisław Gepner "Kostka"
     Referat Opieki Lekarskiej - por. Stanisław Pietraszewski "Doliński"
     Kapelan - NN "Ksiądz Marek"
     Skrytkarz i kierownik warsztatów - NN "Lopek"
- Wywiad na tereny GG - Edward Stanisław Czuruk "Arkadiusz"
- II zastępca - ppłk Bohdan Zieliński "Tytus"
- Biuro Studiów Wojskowych - ppłk Bohdan Zieliński "Tytus" (zastępca - mjr Jan Piotrowski "Okoń")
- Referat Łączności - Zofia Zapolska "Anna"
- Referat Administracyjny - NN "Saper"
- Referat Poczta Rozdzielcza - mjr Aleksander Ratuszny "Kowalski"
- Referat Transporty Kolejowe i Szosowe - mjr Jerzy Jurkowski "Wedel"
- Referat O de B Frontu Wschodniego - mjr Jan Piotrowski "Okoń"
- Referat Rzesza i Kraj - mjr Zenon Tarasiewicz "Kłos"
- Referat Lotnictwa - kpt. Jan Jokiel "Ligot"
- Referat Marynarka Wojenna - NN "Komandor"
- Referat Komunikacja - kpt. Kazimierz Leski "Bradl"
- Referat Regulaminy i Organizacja - mjr Witold Sokolnicki "Kaczmarek", "Sokołowski"
Z osób podległych częściowo komórkom Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu sformowano w czasie Powstania Warszawskiego baon "Pięść".


Pion Operacyjny Komendy Głównej AK
Szef operacji - płk Józef Szostak "Filip"
Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy
Szef Oddziału - płk Józef Szostak "Filip"
Sekretariat - Maria Jasnowska "Modesta"
Wydział III A Operacyjny - vacat
Wydział III B Wyszkoleniowy - ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram"
Biuro Inspekcji
Szef - gen. bryg. Kazimierz Sawicki "Opór", "Prut"
Szef Sztabu Biura - mjr Jan Górski "Chomik"
Łączność wewnętrzna - Halina Budny-Sujkowska "Hilda", "Krystyna", "Tekla"
Wydziały broni:
Wydział Piechoty i Wyszkolenia - płk Karol Ziemski "Wachnowski"
Wydział Artylerii - płk Jan Szczurek-Cergowski "Sławbor"
Wydział Broni Szybkich - płk Janusz Bokszczanin "Sęk"
- Dział Broni Pancernej - NN "Wiga"
- Dział Kawalerii - ppłk Veli Bek Jedigar "Damazy"
- Dział Motoryzacji - ppłk Jerzy Wukiczewicz-Sarap "Albin"
- Dział łączności wewnętrznej - S. Szacherska
Wydział Saperów - ppłk Franciszek Niepokólczycki "Franek"
- Łączność Wewnętrzna - Cecylia Tomaszewska
Biuro Studiów i Badań Technicznych - kpt. Zbigniew Lewandowski "Iza", "Szyna", "Zbigniew"
- dział prototypów i wzorców
- dział studiów nad sabotażem i dywersją w transporcie, na drogach, w telekomunikacji i przemyśle
- dział studiów nad materiałami bojowymi
- referat materiałów i sprzętu zrzutowego
- patrol poligonowy i dywersyjno-doświadczalny
- dział wydawnictw
- archiwum
- magazyny
- dział transportowy
Wydział Marynarki Wojennej ( "Alfa", "Ostryga") - kmdr por. Antoni Gniewecki "Witold"
- Sekretariat - NN "Wandycz"
- Komenda Wybrzeża Morskiego - kmdr ppor. Konstanty Jacynowicz "Żmudzin"
- Służba Techniczna - kmdr por. A. Zelenay "Marek"
- Służba Wywiadowcza - Aleksander Potyrała "Christian", "Tarnowski"
- Służba Zdrowia - mat pchor. Dr Tadeusz Gerwel "Orda"
- zawiązki I i II batalionu morskiego oraz pluton sanitarny,
- zawiązki dywizjonu specjalistów morskich, dywizjonu artylerii nadbrzeżnej, morskiego dywizjonu żandarmerii, morskiego dywizjonu samochodowego, morskiego dywizjonu lotniczego, batalionu marynarki, kompanii łączności wybrzeża, kompanii administracyjnej,
- zawiązek oddziałów morskich do zadań powstańczych, w szczególności dla zapewnienia transportu wodnego, przepraw i łączności wodnej,
- zawiązek przysposobienia morskich techników nawigacyjnych dla zapewnienia specjalistów na okres OSZ
Wydział Marynarki wystawił w Powstaniu Warszawskim oddział "Szczupak" którego zadaniem było zdobycie Portu Czerniakowskiego oraz opanowanie kanonierki "Pionier" (b. CKU "Nieuchwytny") a także organizacja przepraw przez Wisłę.
Wydział Lotnictwa
- Szef Wydziału Lotniczego KG AK - płk Bernard Adamecki "Gozdawa", "Doktor"
- Szef Działu Organizacyjnego - ppłk Antoni Klimas "Perć"
- Szef Działu Operacyjno - Taktycznego - płk Adam Kurowski "Artur"
- Referat Obrony Przeciwlotniczej - kpt. Józef Płodowski "Modliński"
- Referat Informacyjny - NN
- Szef Referatu Łączności Dwustronnej (krypt. "Most") - ppłk Bolesław Dorembowicz "Szczepan"
- Szef Referatu Techniczno - Samochodowego - mjr Wacław Pijanowski "Dym"
- Szef Referatu Meteorologicznego - NN "Witek"
- Szef Referatu Łączności Radiowej ppłk Władysław Filler "Bronisz"
- Szef Referatu Sanitarnego - mjr Ciok "Rafał"
Wydział Lotniczy wystawił w Powstaniu Warszawskim formację "Baza Lotnicza Łużyce-Warszawa", której zadaniem był udział w atakach na lotniska na Okęciu i Bielanach oraz przyjmowanie zrzutów lotniczych.
Kwatermistrzostwo
Kwatermistrz - płk dypl. Zygmunt Miłkowski "Denhof", któremu podlegały:
Oddział IV Kwatermistrzowski
Szef - ppłk Stefan Górnisiewicz
- Szefowa sekretariatu - Zofia Świtaska "Leona"
Wydział Ogólny
- referat organizacyjny
- referat komunikacyjny
- referat rozprowadzania zrzutów
Wydział Zaopatrzenia
- referat ogólny
- referat broni specjalnych
- referat służb
Szefostwa Służb:
Służba Uzbrojenia ("Leśnictwo") - d-ca - płk Jan Szypowski "Leśnik"
- Wydział Ogólny
- Wydział Zaopatrzenia
- Wydział Badań
- Łączność wewnętrzna - Janina Żórawska "Joanna"
- Inspektor Służby Uzbrojenia - mjr Mateusz Korniak
Służba Intendentury - ppłk Henryk Bezeg "Gil"
I zastępca - mjr Tadeusz Berger "Sowa"
II zastępca - mjr Juliusz Geib "Godebski"
Kilkanaście punktów magazynowych (obuwia, płaszczy, koców, itp.)
Służba Zdrowia - płk dr Kazimierz Baranowski "Kazia"
- referat personalny
- referat O de B
- referat szpitalnictwa
- referat szpitalnictwa i higieny
- referat zaopatrzenia
- referat uzupełnień
- kancelaria
Służba Taborów i Koni - NN "Traktor"
- Wydział Remontu
- Wydział Koni
- Wydział Weterynarii
- Wydział Taborów
- Samodzielny Referat Rachunkowo-Budżetowy
- Kancelaria
Służba Weterynarii - NN (na temat jego organizacji i funkcjonowania nie udało się niczego bliższego ustalić)
Służba Poczt Polowych - mjr Maksymiliana Broszkiewicz "Embicz"
- referat organizacyjny
- referat osobowy
- referat pocztowy
- referat gospodarczo - rachunkowy
- kancelaria
Służba Jeniecka (brak bliższych danych)
Służba Geograficzna - mjr Mieczysław Szumański "Bury"
I zastępca - dr Edward Ruhle "Gozdawa"
II zastępca - mjr Sylwiusz Berberiusz
- referat ogólny - kpt. Wacław Zych
- referat geodezyjny - inż. Ślusarczyk
- referat fotograficzny - kpt. Stanisław Szulc
- referat topograficzny - kpt. Józef Darek
- referat geologiczny - Stefan Różycki
- Zakłady Graficzne - por. inż. Stanisław Twardowski "Ogończyk"
- 8 składnic map
Służba Budownictwa (brak danych)
Wydział Produkcji Konspiracyjnej "Drzewo"

szef - por. inż. Witold Gokieli "Ryszard"
I zastępca - ppłk Przemysław Kraczkiewicz "Rajmund"
II zastępca -por. inż. Franciszek Przeździecki "Rafał"
zastępca ds. produkcji granatów (zapalników) - inż. Stefan Dąbrowski "Stanisław"
zastępca ds. administracyjnych - Tadeusz Laskowski "Teresa"
zastępca - inż. Janusz Tymanowski "Jaworski"
kierowniczka sekretariatu - H. Przewłocka "Grażyna"
kierowniczka Działu Transportu i Magazynów - Anna Rummlowa "Teresa"

Łączność
Oddział V - Dowodzenia i Łączności
- szef - płk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski "Kuczaba"
Wydział Łączności Operacyjnej V-O
- dowódca Wojsk Łączności - ppłk Jerzy Uszycki "Jurt", "Ort" (równocześnie zastępca szefa Oddziału ds. łączności technicznej)
- zastępca - ppłk Józef Srebrzyński "Józef"
- szef sztabu - ppłk Feliks Dzikielewski "Oliw"
Dział I (sprawy organizacyjno-personalne) - mjr Leonard Dobrzański "Uba"
Dział II (dywersja i sabotaż na liniach komunikacyjnych) - mjr Wacław Wilkowski "Grabiec"
Dział III (wydawanie regulaminów, instrukcji itp.) - ppłk Feliks Dzikielewski "Oliw"
Dział IV (zaopatrzenie terenu) - mjr W. Mancewicz
Dział Produkcji Konspiracyjnej - mjr Stefan Jodłowski "Bukowski", "Grabowski"
Dział Produkcji i Badań Technicznych - inż. Jan Czesław Brodziak "Adler"
- kierownictwu działu podlegało 20 warsztatów produkcyjnych.
Dział Reperacji Sprzętu - por. Zygmunt Chmielewski "Wojciechowski"
Dział Magazynowania i Spedycji Sprzętu - ppor. Stefan Gawryszewski "Leński"
Dział Zaopatrzenia Pieniężnego - ppłk Józef Srebrzyński "Józef"
Dział Odtwarzania Sił Zbrojnych - ppłk Alfred Wallner
Wydział Zrzutów V-S
kierownik - ppłk Konstanty Kułagowski "Rareż"
zastępca - kpt. Janusz Zbrowski "Janusz"
oficer personalny - ppor. Aleksander Szenajch "Roman"
prokurator - ppor. Wincenty Orliński "Broniwój"
kierowniczka poczty (sekretariatu) - Helena Ullman "Irena"
Referat Operacyjny
kierownik - kpt. Janusz Zbrowski "Janusz"
zastępcy - ppor. Czesław Miciński, kpt. Zygmunt Milewicz "Róg"
szef poczty - Janina Godlewska-Micińska "Marysia"
archiwum - N. Zbrowska "Nana"
referenci odbioru zrzutów
właściciele melin
oficerowie łącznikowi do SL i PPS-WRN
Referat Odbioru
kierownik - kpt. Zygmunt Milewicz "Róg"
zastępca - Czesław Skura "Harpagon"
17 delegatów KG na zrzuty
sekcja przerzutów aparatów radiowych na placówki
Referat Ewakuacji Materiałowej
kierownik - mjr Witalis Karnbaum "Biały", "Witek"
ekipy ewakuacyjne linii krótkich
pomoc techniczna, skrytki, punkty kontaktowe, łączniczki
Referat Ewakuacji Personalnej
kierownik - M.M. Wieszeniewska "Ewa-Pers"
punkty kontaktowe i lokale dla cichociemnych
Kwatera Główna - mjr Józef Dobrowolski "Tobruk"
- Dział Ochrony KG - NN "Witold"
- Pułk Sztabowy "Baszta" (przekazany do Okręgu Warszawskiego)
Szefostwo Łączności Kwatery Głównej - mjr Stanisław Bilski "Gryf"
- Batalion Radiotelegraficzny ("Iskry") - mjr Stanisław Bilski "Gryf"
- kompania "Orbis" - kpt. Aleksander Jedliński "Franek"
- kompania "Kram" - Czesław Pieniak "Mak"
- kompania "Omnibus" - Zawiązkowy Batalion Telegraficzny ("Maliny") - por. Jan Maliszewski "Malina" (zawiązki czterech kompanii)
Centrala Przekaźnikowa Depesz - kpt. Wacław Tarnowski "Karol"
Wydział Żandarmerii - ppłk NN "Motyka"
Wydział Łączności Konspiracyjnej V-K - podległy bezpośrednio Szefowi Sztabu
- szef - Janina Karasiówna "Janina Berg", "Bronka", "HK", "Henryk Kościesza"
Dział Łączności Wewnętrznej
- Centrala Pocztowa Komendanta - Jadwiga Piekarska "Basia"
- Centrala Pocztowa Szefa Sztabu - Anna Dulęba "Ewa"
- Centrala Pocztowa Oddziału V - Poczta Główna - Janina Sippko
Kancelaria Główna i Biuro Szyfrów Krajowych - Janina Bredel "Marianka"
- "Węgle" (grupa szyfrantek zajmująca się korespondencją i szyframi wychodzącymi z KSZK) - Milada Gawlikowa "Józefa"
- "Perły" (grupa szyfrantek zajmująca się korespondencją i szyframi przychodzącymi do KSZK) - Hanna Pohorska "Joanna"
- "Kryształy" (grupa szyfrantek zajmująca się pocztą i szyframi wychodzącymi poza KSZK drogą radiową) - Halina Zakrzewska "Anna"
Biuro Szyfrów Krajowych - Hanna Malewska "Hania"
Dział Łączności Zagranicznej - Emilia Malessa "Maniuta"
- Komórka Legalizacji
- Pracownie fotograficzne
I - Janusz Podolski - "Janusz"
II - mjr Niemczyński
- Pracownia wycieniania poczty
- Pracownie skrytek
- Trasy Kurierskie
Dział Łączności z Terenami Wschodnimi - Janina Tuwan "Ina"
Dział Łączności Kurierskiej z Terenami Zachodnimi i GG - Stefania Frołowicz "Beata"
Dział Legalizacji i Przerzutów Granicznych - mjr Włodzimierz Nawrocki "Baca", "Bicz", "Kmita"
Dział Finansowy - Maria Gutry "Julia"
Dział Opieki Socjalnej i Zdrowotnej - Janina Szelążkowa "Justyna"
Dział Werbunku i Szkolenia - Jadwiga Wróblewska "Wisia"
Dział Łączności Alarmowej - Irena Wyrębowska "Sewera"
Archiwum V-K - Janina Langert "Alina"
Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy
Szef - płk Jana Rzepecki "Prezes"
Sekretariat
Kierowniczka - Irena Piasecka - "Elżbieta", "Kreska"
Dział Finansowy - Maria Wielhorska-Szpręglewska "Maska"
Dział Pocztowy - NN "Anna"
Dział Łączności Alarmowej - Irena Markiewicz "Jaga"
Komórka Mikrofotograficzna - Andrzej Pronaszko "Majster"
Wydział Propagandy Bieżącej - mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski "Gozdawa"
Sekretariat - Hanna Hryniewiecka "Maryna"
Biuletyny Agencyjne
Redakcje:

- "Wiadomości Polskich",

- "Głosu Ojczyzny"

- "Biuletynu Informacyjnego"

Wojskowe Biuro Historyczne - dr Stanisław Płoski "Sławski"
Wydział Informacji - por. Aleksander Gieysztor "Borodzicz", "Lissowski"
Sekretariat - Zofia Straszewska "Magdalena"
Biuro WI - vacat
Podwydział W (sytuacja wewnętrzna okupowanej Polski) - Antoni Szymanowski "Brun"
- referat W 1 (polityka okupanta, germanizacja, propaganda niemiecka, rejestrowanie aktów terroru)
- referat W 2 (administracja, ustawodawstwo okupanta, resztki polskiego aparatu samorządowego)
- referat W 3 (problematyka gospodarcza)
- referat W 4 (sprawy społeczne)
- referat W 5 (sprawy kulturalne)
Podwydział P - Kazimierz Ostrowski "Łaski", "Nowina", "Olesza", "Zaleski"
- referat P 1 (zorganizowane życie polityczne podziemia)
- referat P 2 (organizacje komunistyczne i komunizujące)
- referat P 3 (postawa polskiego społeczeństwa)
- referat P 4 (problematyka oporu społecznego)
- referat P 5 (prasa i wydawnictwa programowe stronnictw politycznych)
Podwydział R (Informacji Radiowej) - Jerzy Olivier-Merson "Wiktor"
- referat R 1 - redakcja "Dziennika Radiowego"
- referat R 2 - redakcja "Służby Reutera"
- referat R 3 - redakcja "Biuletynu Sztabowego"
- referat R 4 - redakcja "Serwisu Kościuszki" i "Świtu"
Inspektorat Terenowy
Wydział Propagandy Mobilizacyjnej - kpt. Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik"
Podwydział Propagandy "N" - kpt. Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik"
- dział I organizacyjny - Antoni Szadkowski "Leszek"
zespół kurierski
zespół do "Obsługi"
komórka legalizacyjna
- dział II studiów - Michał Mendys "Baca"
komórki:
- gospodarcza
- historyczna
- wewnątrzpolityczna
- propagandowa
- prasowa
- zagraniczna
- dział III redakcyjny - prof. Kazimierz Kumaniecki "Kozakiewicz"
redakcje pism:
- "Der Klabautermann"
- "Die Ostwache"
- dział IV akcji specjalnych - Kazimierz Gorzkowski "Godziemba", "Wolf"
- dział V kolportażu - Jerzy Rolicki "Jacek"
Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej "Rój" - Zygmunt Ziółek "Sawa"
Dział A (informacyjno - filmowy) - Stanisław Olkusznik "Śmiałowski"
- referat prasowy - Sławomir Dunin-Borkowski "Jaskólski"
- referat radiowy - Stanisław Zadrożny "Pawlicz"
- referat megafonowy - Czesław Kotlarczyk "Czema"
- referat fotograficzny - Wacław Żdżarski "Kozłowski"
- referat filmowy - Antoni Bohdziewicz "Wiktor"
Dział B (propagandy kultury) - Bronisław Rutkowski "Korycki"
- referat literacki - Stanisław Ryszard Dobrowolski "Goliard"
- referat muzyczny - Bronisław Rutkowski "Korycki"
- referat teatralny - Józef Wyszomirski "Albin"
- referat wydawniczy - Józef Sosnowski "Brzeziński"
- referat księgarń i bibliotek - Tadeusz Suchocki "Radwan"
- referat plastyczny - Mieczysław Jurgielewicz "Narbutt"
Dział C (techniczny) - Kazimierz Dobrowolski "Szymczak" (nadzorował referaty radiowy i megafonowy pod względem zaopatrzenia technicznego, gromadził materiały i środki techniczne).
Dział D (propagandy polowej) - Stanisław Ostrowski "Bogdan"
- referat patroli
- referat BIP-ów polowych
- referat wyposażenia
Redakcja "Gawęd Żołnierskich" - Zygmunt Ziółek "Sawa"
Podwydział Pomocy Żołnierzom - mjr Hanna Łukaszewicz "Ludwika"
referat organizacyjny
referat propagandowo - szkoleniowy
referat gospodarczy
referat pomocy społecznej
Podwydział "Antyk" - kpt. Tadeusz Żenczykowski "Krawczyk"
Dział redakcyjny - kpt. Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik"
Dział organizacyjny - NN
Dział kolportażowy - Bolesław Trenda
Wydział Informacji dysponował własnym oddziałem osłony, który w Powstaniu walczył jako oddział "Chwaty".
Wydział Kolportażu - Wanda Kraszewska-Ancerewicz "Lena"
Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze - Jerzy Rutkowski "Michał Kmita"
Sekretariat - Maria Rutkowska - Mierzejewska "Janka"
Dział administracyjny - Igor Telechun "Łukasz"
Dział zaopatrzenia - Aleksander Wąsowski "Józef"
Dział techniczny - por. Stefan Berent "Steb"
- Komórka kreślarska - Stanisław Kunstetter "Krzysztof"
- Drukarnia W 2 - Jerzy Paszyc "Stefan"
- Drukarnia W 3 - Władysław Pomorski "Jerzy"
- Drukarnia W 4 - Michał Wojewódzki "Andrzej"
- Drukarnia W 5 - Czesław Mierzejewski "Marek"
- Drukarnia W 6 - Jerzy Mierzejewski "Jacek"
- Drukarnia W 7 - Michał Wojewódzki "Andrzej"
- Drukarnia W 8 - Jerzy Paszyc "Stefan"
- Drukarnia W 9 - Marian Jędrzejczyk "Kazimierz"
- Drukarnia W 10 - Stanisław Stopczyk "Antoni"
Redakcja Fachowych Pism Wojskowych - ppłk Mieczysław Biernacki "Mieczysław"
- "Insurekcja" - ppłk Mieczysław Biernacki "Mieczysław"
- "Żołnierz Polski" - ppłk Mieczysław Biernacki "Mieczysław"
W Powstaniu Warszawskim walczył Oddział Osłonowy WZW, który składał się z personelu Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych (TWZW), podległym BIP.
Oddział VII Biuro Finansów i Kontroli
Szef Oddziału - ppłk Stanisław Tnun "Janusz", "Leszcz", "Malcz"
Sekretariat - Krystyna Doney-Rożańska "Biruta"
Kasa Główna - Irena Jędrzejewska "Maria"
Centralna Księgowość - Andrzej Bieniek "Krawczyk"
Wydział Kas Podręcznych i Walutowych - NN "Bohdan"
kasa wypłat
kasa operacyjno-walutowa
Wydział Kas Depozytowych - Jadwiga Hulanicka-Rożańska "Łucja"
Wydział Kontroli i Zaopatrzenia - ppłk dypl. Antoni Kruczyński "Pirat", "Rawa", "Antoni Rawa"
Wydział Produkcji Banknotów (PWB-17) mjr Mieczysław Chyżyński "Pełka"
Centralna Opieka Podziemna - Helena Kotarba "Lunia"
Wydział Inwestycji i Zakupów - mjr Emil Kumor "Krzyś"
Dział skrytek stałych - Stanisław Doruchowski "Smyk"
Dział skrytek ruchomych - mjr Antoni Baranowski "Alan"
Dział kwaterunkowy - mjr Piotr Piotrowski "Profesor"
Zespół Ochrony i Transportu - rtm. Jan Przeździecki "Panoczek"
Magazyny - sierż. Edmund Hintze "Edmund" (15 magazynów).
Wydział Produkcji Banknotów (zajmujący się produkcją fałszywych banknotów na potrzeby Armii Krajowej) wystąpił w Powstaniu Warszawskim jako oddział bojowy PWB/17/S - ["Podziemna Wytwórnia Banknotów"]. Zadaniem oddziału w godzinie "W" było opanowanie gmachu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, który w okresie Powstania stanowił ważny ośrodek oporu na Starym Mieście.
Oddział VIII Szefostwo Biur Wojskowych
Szef - Ludwik Muzyczka "Benedykt"
Sekretariat - Zofia Świtalska "Leon", "Zo"
I zastępca - mjr Jerzy Michalewski "Dokładny"
Biuro Wojskowe Spraw Wewnętrznych
Biuro Wojskowe Sprawiedliwości
Biuro Wojskowe Rolnictwa i Wyżywienia (Aprowizacji)
Biuro Wojskowe Zdrowia
Biuro Wojskowe Skarbu
II zastępca - Witold Gokieli "Ryszard"
Biuro Wojskowe Przemysłu - Stefan Bryła
Wydział A (przemysł amunicyjny) - NN "Ptaszyski"
Wydział B (fabryki broni) - Witold Sznuk "Jerzy"
Wydział O (przemysł obrabiarkowy) - NN "Leliwa"
Wydział L (przemysł lotniczy) - NN "Marian"
Wydział Ł (produkcja kabli, cewek itp.) - NN "Mały"
Wydział Mt (przemysł motoryzacyjny) - NN "Kamieniecki"
Wydział MW (przemysł materiałów wybuchowych) - NN "Józef"
Wydział Op (przemysł optyczny) - NN "Smoliński"
Biuro Wojskowe Komunikacji - por. NN "Bogusław"
Służba Kolejnictwa - mjr NN "Waldemar"
Służba Łączności - por. NN "Zbigniew"
Służba Ruchu - por. NN "Wacław"
Służba Mechaniczna - por. NN "Michał"
Służba Drogowo - Kołowa - por. NN "Florian"
Służba Transportu - ppłk NN "Jacek"
Inspektor Techniczny - por. NN "Dominik"
Biuro Wojskowe Telekomunikacji - Józef Możejko "Cukrowski", "Duk"
Biuro Wojskowe Przemysłu Wojennego
Biuro Wojskowe Komunikacji
Biuro Wojskowe Służby Technicznej
Wydział Produkcji Konspiracyjnej - Witold Gokieli "Ryszard"
6 marca 1943 roku Dowódca AK i Delegat Rządu ustalili zasady scalenia dwóch odrębnych sieci administracyjnych: Administracji Zmilitaryzowanej (biur wojskowych) i Administracji Zastępczej (cywilnej). W okresie 1.09.43 - 29.02.44 sieć administracyjną scalono w Biura podległe I zastępcy. Biura podległe II zastępcy miano scalić w drugiej kolejności.
III zastępca - Hipolit Niepokólczycki "Paweł"
Administracja Ziem Planowanych (Grupa Operacyjna "Prusy Wschodnie", Grupa Operacyjna "Śląsk")
Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa.
Kierownictwo Dywersji KG AK "KEDYW"
komendant - ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław"
szef sztabu - mjr Wacław Janaszek "Bolek"
Oddział I Organizacyjny ("Gromada") - mjr Wacław Chojna "Młotek", "Horodyński"
- Dział organizacyjno-personalny - mjr Wacław Chojna "Młotek", "Horodyński"
- Dział Legalizacji - por. Stanisław Wierzyński "Klara"
Oddział II Informacyjny ("Kameleon") - kpt. Tadeusz Grzmielewski "Igor"
Oddział III Operacyjny ("Wilk") - NN
Oddział IV Wyszkolenia ("Zenon") - NN "Zenon"
Oddział V Łączności ("Łąka") - Zofia Maternowska "Przemysława"
Referat budżetowy - Halina Krajewska "Halszka"
Referat Prawno - Administracyjny ("Kakao") - NN "Albin"
- komórka prokuratorska - ppor. Roman Groniecki "Adam"
Biuro Studiów ("Apteka") - kpt. Zbigniew Sujkowski "Wyga", "Zbyszek"
Dział produkcji ("Remiza") - ppor. Franciszek Hamankiewicz "Rębicz"
Centrum Zaopatrzenia Terenu ("Czata") - mjr Tadeusz Runge "Witold", w Powstaniu baon "Czata 49"
Komórka Sanitarna ("Rola") - dr Cyprian Sadowski "Skiba"
Oddziały dyspozycyjne Kedywu KG AK (stan na koniec lipca 1944 roku)
- Brygada Dywersyjna "Broda 53"
dowódca - kpt. Jan Andrzejwski "Jan"
zastępca dowódcy - por. Ryszard Białous "Jerzy"
adiutant - ppor. Zbigniew Skowrotka "Jarko"
- łączność wewnętrzna - Krystyna Zaburda "Agata"
- łączność zewnętrzna - NN
- Batalion "Zośka"
dowódca - por. Ryszard Białous "Jerzy"
zastępca dowódcy - plut. pchor. Andrzej Romocki "Andrzej Morro"
adiutant - plut. pchor. Jerzy Pepłowski "Jurek TK"
łączniczka dowódcy - Maria Całka "Wika"
1. kompania "Maciek"
- dowódca - sierż. pchor. Andrzej Łukoski "Blondyn"
- szef kompanii - plut. pchor. Henryk Kozłowski "Kmita"
I pluton - sierż. pchor. Tadeusz Huskowski "Tadeusz"
1. drużyna - kpr. pchor. Józef Florkowski "Florek"
2. drużyna - plut. pchor. Andrzej Pakosz "Paweł"
3. drużyna plut. pchor. Andrzej Dażwański "Jędrek"
II pluton - plut. Pchor. Tadeusz Schiffers "Skalski"
1. drużyna - plut. pchor. Stanisław Sadkowski "Stefan Czarny"
2. drużyna - plut. pchor. Zbigniew Sokola - Maniecki "Mały"
3. drużyna - kpr. pchor. Stanisław Rybka "Tur"
III pluton - plut. pchor. Andrzej Sowiński "Zagłoba"
1. drużyna - kpr. pchor. Wiesław Brauliński "Borsuk"
2. drużyna - plut. pchor. Marian Bielicki "Marian"
IV pluton - plut. pchor. Leszek Kidziński "Kindżał"
1. drużyna - kpr. pchor. Henryk Deminet "Miś"
2. drużyna - kpr. pchor. Stefan Lewandowski "Sten"
V pluton (mot.) - kpr. pchor. Włodzimierz Roefler "Hrabia"
2. kompania "Rudy"
- dowódca - plut. pchor. Andrzej Romocki "Andrzej Morro"
- zastępca dowódcy - sierż. pchor. Jerzy Jagiełło "Florian"
- adiutant - plut. pchor. Jan Więckowski "Drogosław"
I pluton "Sad" - plut. pchor. Jerzy Weil "Jerzyk"
1. drużyna - plut. pchor. Jan Romocki "Bonawentura"
2. drużyna - plut. pchor. Jerzy Grundman "Jurras"
3. drużyna - plut. pchor. Wojciech Morbitzer "Cis"
4. drużyna - plut. pchor. Jan Reutt "Mietek"
II pluton "Alek" - sierż. pchor. Eugeniusz Koecher "Kołczan"
1. drużyna - plut. pchor. Jan Jaworowski "Maryśka"
2. drużyna - plut. pchor. Wiesław Krajewski "Sem"
3. drużyna - plut. pchor. Tadeusz Maślonkowski "Sosna"
III pluton "Felek" - sierż. pchor. Konrad Okolski "Kuba"
1. drużyna - plut. pchor. Jerzy Gawin "Słoń"
2. drużyna - plut. pchor. Wiesław Tyczyński "Olgierd"
3. drużyna - plut. pchor. Tadeusz Szajnoch "Cielak"
4. drużyna kpr. pchor. Andrzej Wolski "Jur"
3. kompania
- dowódca - hm. pchor. Jan Wuttke "Czarny Jaś"
- zastępca dowódcy - hm. pchor. Wiktor Szeliński "Andrzej Pol"
I pluton (Blok "Cytadela" - Żoliborz) - hm. pchor. Michał Glinka "Michał"
1. drużyna - pchor. Michał Busse "Warta-Hryński"
2. drużyna - pchor. Mieczysław Treutler "Mietek"
3. drużyna - Edward Wiśniewski "Edek"
II pluton (Blok "Prochownia" - Ochota) - hm. pchor. Iwo Rygiel "Bogusław"
1. drużyna - Jerzy Rowiński "Rybowicz"
2. drużyna - Janusz NN "Kos"
3. drużyna - Bogdan Szermer "Lwowicz"
III pluton "Jurand" (Blok "Bazylika" - Praga) - pchor. Zbigniew Klimas "Rawicz"
1. drużyna - pchor. Jerzy Dybczak "Dąb"
2. drużyna - pchor. NN "Boruta"
3. drużyna - pchor. Wojciech Lewnadowski "Krzak"
drużyna dziewcząt - Irena Kowalska "Irka"
Pluton żeński "Oleńka" - Zofia Krassowska "Zosia Duża"
1. drużyna - Hanna Bińkowska "Joanna"
2. drużyna - Marta Klauze "Marta"
Kompania "Dysk"
- dowódca - Wanda Gertz von Schliess "Lena"
- zastępca dowódcy - Władysława Maciszyna "Sława"
Grupa minerek (dywersyjna) - Maria Jankowska "Margeryta"
I pluton - Maria Jankowska "Margeryta"
II pluton - Maria Zielonka "Zofia"
III pluton - NN
Grupy sabotażowe
- Jadwigi Bekowej "Jagi"
- Stanisławy Tomczukowej "Aliny"

Grupa łączniczek - Maria Korytowska "Malwa"
Kompania "Topolnicki"
- dowódca - por. Jan Misiurewicz "Topolnicki"
Magazyny broni - NN "Technik"
Kasa oddziału - NN "Ryszard"
Grupa samochodowa "Tramp"
Oddział bojowy - pchor. Tadeusz Hamankiewicz "Konrad"
Kompania motorowa "Żuk"
- dowódca - ppor. Stanisław Mazierski "Żuk"
Warsztaty
Grupa mechaników
Grupa szoferów
Grupa instruktorów
Park samochodowy
Zespół (samodzielny pluton) wywiadowczy "Wolski" - pchor. Jerzy Zyms "Wolski"
Zespół sanitarny "Rola"

- dr Cyprian Sadowski "Skiba"
Batalion "Parasol"
- dowódca - kpt. Adam Borys "Pług"
- zastępca dowódcy - ppor. ppor. Jerzy Zborowski "Jeremi"
- adiutant - plut. pchor. Tadeusz Szabelski "Kaktus"
- łączniczki dowództwa:

- kpr. pchor. Halina Kalinowska-Olszewska "Marysia",

- kpr. pchor. Janina Trojanowska-Zborowska "Nina",

- st. strz. Alicja Czerwińska "Małgorzata",

- strz. Anna Woźniak-Czarska "Magdalena",

- strz. Jadwiga Kieszkowska-Rembiszewska "Rena",
- oficer bezpieczeństwa - kpr. pchor. Antoni Biernawski "Dryl"
- oficer oświatowy - kpr. pchor. Włodzimierz Malento "Góral"
- szef służby wywiadowczej - ppor. Aleksander Kunicki "Rayski"
- szef instruktorów szkolenia - ppor. Walerian Przyborowski "Sulima"
- szef służby motoryzacyjnej - kpr. pchor. Wojciech Świątkowski "Korczak"
- szef służby sanitarnej - ppor. dr Zbigniew Dworak "Dr Maks"
- szef drużyny sanitarnej - strz. Halina Kotorowicz-Słonimska "Halina"
1. kompania
- dowódca - kpr. pchor. Stanisław Leopold "Rafał"
I pluton - plut. pchor. Antoni Sakowski "Mietek"
1. drużyna - plut. pchor. Jacek Szperlig "Jacek"
2. drużyna - kpr. pchor. Zbigniew Starożyński "Fernando Przerzutka"
3. drużyna - kpr. pchor. Władysław Refling "Kruk"
II pluton - plut. Pchor. Władysław Wajnert "Władek"
1. drużyna - kpr. pchor. Tadeusz Ulankiewicz "Warski"
2. drużyna - kpr. pchor. Wiesław Sanecki "Jawor"
3. drużyna - kpr. pchor. Janusz Brzeziński "Zan"
III pluton - plut. pchor. Tadeusz Kamiński "Olek"
1. drużyna - kpr. pchor. Ireneusz Jędrzejewski "Bohun"
2. drużyna - kpr. pchor. NN "Marek"
3. drużyna - strz. NN "Roman"
IV pluton - plut. pchor. Ryszard Hoffman "Rysiek"
1. drużyna - plut. pchor. Janusz Brochwicz-Lewiński "Gryf"
drużyna kobieca - vacat
zespół moto - kpr. pchor. Bronisław Hellwig "Bruno"
drużyna sanitarna - strz. Danuta Leszczyc-Rudnicka-Kaczyńska "Lena"
2. kompania
- dowódca - kpr. pchor. Jerzy Aleksander Zapadko "Mirski"
I pluton - plut. pchor. Stanisław Jastrzębski "Kopeć"
1. drużyna - ppor. Andrzej Wojnicz "Andrzej"
2. drużyna - kpr. pchor. Zbigniew Stanisław Dąbrowski "Cyklon"
3. drużyna - kpr. pchor. Zbigniew Gąsior "Garbaty"
4. drużyna - kpr. pchor. Zbigniew Kowarski "Polon"
II pluton - kpr. pchor. Zdzisław Dobrowolski "Mag"
1. drużyna - kpr. pchor. Edward Leszczyński "Jaxa"
2. drużyna - kpr. pchor. Olgierd Adaszkiewicz "Kier"
3. drużyna - kpr. pchor. Adam Czerniawski "Karo"
III pluton - plut. pchor. Tadeusz Chojko "Bolec"
1. drużyna - plut. Żelisław Olech "Rawicz"
2. drużyna - kpr. pchor. Jan Kołomyjski "Ossoria"
drużyna kobieca - kpr. pchor. Irena Malento "Jenny"
zespół moto - kpr. Zdzisław Kwieciński "Szary"
drużyna sanitarna - st. strz. pchor. Lidia Kowalczyk-Strzelecka "Akne"
3. kompania
- dowódca - plut. pchor. Wacław Dunin-Karwicki "Luty"
- zastępca dowódcy - kpr. pchor. Stefan Pakuła "Maryla"
I pluton - plut. pchor. Jerzy Gebert "Lot"
1. drużyna - kpr. pchor. Jan Wróblewski "Zabawa"
2. drużyna - kpr. pchor. Józef Nowakowski "Witold"
3. drużyna plut. Jan Sylwestrowicz "Kier"
II pluton - kpr. pchor. Bogdan Woźniak "Szarak"
1. drużyna - kpr. Jerzy Chojecki "Spokojny"
2. drużyna - kpr. pchor. Czesław Czaki "Madziar"
3. drużyna - kpr. Henryk Maciura "Orros"
III pluton - kpr. pchor. Bohdan Czarnecki "Mors"
1. drużyna - kpr. pchor. Zbigniew Płotkarz "Gram"
2. drużyna - kpr. pchor. Tadeusz Szolc "Słowacki"
3. drużyna kpr. pchor. NN "Piechowski"
drużyna kobieca - kpr. pchor. Halina Strachalska-Dunin-Karwicka-Rakoczy "Janina"
zespół moto - kpr. pchor. Ryszard Bobilewicz "Niski"
drużyna sanitarna - strz. Lucyna Podlaska "Lucyna"
Batalion "Miotła"
- dowódca - kpt. Franciszek Władysław Mazurkiewicz "Niebora"
- zastępca dowódcy - ppor. Seweryn Skowroński "Anatol", "Lilpop"
- oficer operacyjny - ppor. Witold Przyborowski "Kulesza"
Oddział (pluton) "Kostka" - sierż. Tadeusz Palusiak "Kostek"
Oddział (pluton) "Tadeusza Hawelana" - plut. Kazimierz Jackowski "Tadeusz Hawelan"
Oddział (pluton) "Mirka" - por. Mirosław Palczewski "Mirek"
Oddział (pluton) "Marsa" - ppor. Tadeusz Mrówczyński "Mars"
Oddział (pluton) "Czarnego - por. Tadeusz Janicki "Czarny"
Oddział (pluton) "Sarmaka" - ppor. Henryk Gawlikowski "Sarmak"
Oddział (pluton) "Niedźwiedzi" - plut. pchor. Leszek Ksawery Niżyński "Niemy"
Oddział (pluton) POS "Jerzyki" - por. Michał Panasik "Szczęsny"
Szpital polowy (GPO) - dr Jan Anyżewski
Osłona szpitala polowego - ppor. Stefan Śledziewski "Algajer"