Orstgruppenleiter NSDAP [przywódca terenowej grupy partyjnej], Alzacja - 1941.

Na sztandarze Grupy eksponowane są elementy umundurowania funkcjonariusza partyjnego -  "Politische Leiter". Niebieskie wypustki są wyróżnikiem funkcjonariuszy szczebla terenowego.

01 - czapka wyższego funkcjonariusza NSDAP

02 - kurtka, na patkach oznaki Gemeinschaftsleiter [Kierownik Wspólnoty - komórki partyjnej niższego szczebla]

03 - opaska funkcyjna Orstgruppenleitera

04 - odznaczenia, baretki: Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami [ustanowiony 18.X.1939], odznaki NSDAP za 10 i 15 lat służby, w butonierce wstążka Wojennego Krzyża Zasługi II klasy

05 - pas galowy

06 - pas służbowy

07 - płaszcz służbowy z opaską NSDAP

08 - ryngraf chorążego NSDAP

09 - bryczesy

10 - buty

11 - plakietka pamiątkowa z wystawy w Strasburgu

Przykłady patek wyższych funkcjonariuszy NSDAP

Reichsleiter

Der Oberste richter der Partei Reichsleiter

Hauptbefehlsleiter

Oberbefehlsleiter

Befehlsleiter

Patki kołnierzowe funkcjonariuszy NSDAP

Reichsleiter
Gauleiter
Hauptbefehlsleiter
Oberbefehlsleiter
Befehsleiter
Hauptdienstleiter
Oberdienstleiter
Dienstleiter
Hauptbereichsleiter
Oberbereichsleiter
Bereichsleiter
Hauptabschnittsleiter
Oberabschnittsleiter
Abschnittsleiter
Hauptgemeinschaftsleiter
Obergemeinschaftsleiter
Gemeinschaftsleiter
Haupteinsatzleiter
Obereinsatzleiter
Einsatzleiter
Hauptbereitschaftsleiter
Oberbereitschaftsleiter
Bereitschaftsleiter
Hauptarbeitsleiter
Oberabeitsleiter
Arbeisleiter
Oberhelfer
Helfer
  
Politischer Leiter Anwärter
Politischer Leiter Anwärter  

Hauptstellenleiter 1936

Opaski funkcyjne

Gauleiter okręgu "Gdańsk - Prusy Zachodnie" Albert Forster w białym mundurze NSDAP.

... jeden z wielu zlotów organizowanych przez NSDAP...