dalej >>>>

Część VIII: Śródmieście

Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Widoczny węzeł kolejowy przy Dworcu Warszawa-Główna.

Al. Jerozolimskie z Dworcem Warszawa-Główna, po prawej wylot ul. Pankiewicza.
Al. Jerozolimskie - Dworzec Warszawa-Główna. Za dworcem ul. Chmielna.

Al. Jerozolimskie - Dworzec Warszawa-Główna. W głębi domy wzdłuż ul. Chmielnej, po lewej ul. Sosnowa.

Kościół pw. Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim. Po prawej, wzdłuż wylotu ul. Twardej widoczne ruiny - do lata 1942 był to teren "Małego Getta".

Kościół pw. św. Boromeusza na ul. Chłodnej - widok w kierunku południowym. Na górze po prawej wylot ul. Waliców.

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej - al. Niepodległości, ul. Batorego i Rakowiecka.

Rozgałęzienie ul. Brackiej w Szpitalną i Zgodę. W lewym górnym rogu, duży ciemny budynek z płaskim dachem, to Dom Braci Jabłkowskich.

Al. 3-go Maja - Muzeum Narodowe, po prawej Nowy Świat i gmach BGK - al. Jerozolimskie 1. Za kompleksem Muzeum Narodowego widoczny szpital św. Łazarza przy ul. Książęcej 2. W głębi ulica Książęca na odcinku od skrzyżowania ze Smolną do wlotu na pl. Trzech Krzyży.

Al. Jerozolimskie i Marszałkowska, na dole Dworzec Warszawa-Główna.

Praga: pl. Weteranów i kościół św. Floriana.

Praga: po lewej Cerkiew, na górze Dworzec Wileński, po prawej Liceum im. Władysława IV.