od 20.IX.1944 - 10. DP im. Macieja Rataja

m.p. 1-3 VIII ul. Chocimska

kryptonim radiowy "Michał"

Mokotów
Oddziały sześciu rejonów wchodzących w skład Obwodu Mokotów nie były w stanie opanować silnie ufortyfikowanych gmachów w dzielnicy policyjnej [aleja Szucha], na ulicy Rakowieckiej, Dworkowej, a na Dolnym Mokotowie, obejmującym część Sielc i Czerniakowa, koszar między Łazienkami a Czerniakowską i 29 Listopada oraz stacji pomp. W nocy 1/2 VIII 1944 większość oddziałów rozbitych w czasie pierwszych walk wycofała się poza miasto do Lasów Kabackich. Na Mokotowie pozostała część sił pułku "Baszta" w blokach między ulicami Odyńca, Goszczyńskiego, Puławską i aleją Niepodległości. W następnych dniach opanowano południowe części Mokotowa do ulicy Woronicza i w tych granicach bez większych zmian utrzymywał się powstańczy stan posiadania na Górnym Mokotowie. Na Dolnym Mokotowie obsadzono czworobok ulic Konduktorskiej, Huculskiej i Dolnej z placówkami na ulicy Pytlasińskiego. W ciągu pierwszych dwu tygodni VIII 1944 ludność nie opanowanych przez siły powstańcze północnych i zachodnich części Mokotowa ponosiła krwawe straty; załogi hitlerowskie z dzielnicy policyjnej, koszar SS na Rakowieckiej i placówki przy Dworkowej mordowały masowo ludność cywilną [ofiarą padło między innymi ponad 600 więźniów z więzienia mokotowskiego i kilkudziesięciu księży i braci zakonnych w domu ojców jezuitów na Rakowieckiej]. 18 i 19 VIII 1944 oddziały powstańcze z Górnego Mokotowa wsparte przez siły, które przebiły się do miasta z Lasów Kabackich, obsadziły rozległe tereny Dolnego Mokotowa i Sielc [dotychczas ziemię niczyją].
Nie powiodły się jednak natarcia ku północy, zmierzające do połączenia sił mokotowskich przez Czerniaków ze Śródmieściem. W ostatnich dniach VIII 1944 lotnictwo i artyleria poczyniły poważne zniszczenia na Dolnym i Górnym Mokotowie.

Upadek Sadyby 2 IX 1944 utrudnił bardzo obronę Sielc i dolnego Mokotowa, które po zaciętej i krwawej obronie utracone zostały 15 IX 1944. Zycie ludności cywilnej tej dzielnicy normowane było w ciągu pierwszych tygodni powstania zarządzeniami Komendy Placu V Obwodu aż do chwili powołania [ok. 20 VIII 1944] Urzędu Komisarza do Spraw Ludności Cywilnej, którego ekspozytura funkcjonowała też przez pewien czas na Dolnym Mokotowie. W porównaniu z innymi dzielnicami w ciągu półtora miesiąca Mokotów powstańczy miał zdecydowanie lepsze warunki wyżywienia ludności i oddziałów. Natarcie niemieckie na dzielnicę, rozpoczęte 24 IX 1944 przy wsparciu huraganowym ogniem artylerii i moździerzy oraz bombardowaniem lotniczym, kontynuowane 25 i 26 IX 1944, zepchnęło obronę polską do ulicy Madalińskiego na północy, Kazimierzowskiej na zachodzie i Ursynowskiej, a potem Racławickiej na południu. Około 9.000 ludności opuściło dzielnicę w godzinach popołudniowych
26 IX 1944 w czasie dwugodzinnego zawieszenia broni. Dowódca Mokotowa ppłk Józef Rokicki ["Karol"] zarządził 26 IX 1944 ewakuację oddziałów oraz władz wojskowych i cywilnych kanałami do Śródmieścia. Akcja ta, prowadzona w dramatycznych warunkach, pociągnęła za sobą wielkie straty również wśród ludności cywilnej, która usiłowała ratować się tą drogą.
27 IX 1944 koło południa kapitulowały resztki obrońców Mokotowa. Już po kapitulacji Niemcy wymordowali co najmniej sto kilkadziesiąt osób. Ludność skoncentrowano przed odesłaniem do obozu w Pruszkowie na stadionie wyścigów konnych.
Sadyba
Osiedle położone wśród nie zabudowanych pól, na samej granicy miasta, na wschód od alei Sobieskiego, zwane także Miasto-Ogród Czerniaków, związane było formalnie z Obwodem AK Mokotów jako jego V Rejon. Faktycznie jednak stanowiło w czasie pierwszych dni powstania ziemię niczyją. Ujawnione 1 VIII 1944 w akcji powstańczej lokalne siły AK wróciły następnie do stanu półkonspiracji, w którym pozostawały do 7 VIII 1944, gdy wycofanie się Niemców z pobliskiego Fortu Czerniakowskiego umożliwiło ujawnienie się oddziałów powstańczych na Sadybie. Przełomowe znaczenie dla losów osiedla miało przybycie 19 VIII 1944 zdążających na odsiecz Mokotowowi oddziałów z Lasów Kabackich. Centralny punkt oporu stanowił stary fort im. gen. Jana H. Dąbrowskiego, pozostałość fortyfikacji sprzed pierwszej wojny światowej. Zycie ludności cywilnej organizowane było w zakresie sanitariatu, opieki społecznej i spraw aprowizacyjnych przez lokalną Komendę Placu V Rejonu, przy społecznym współudziale ludności. Natarcia niemieckie na osiedle podejmowane od 29 VIII 1944 przy wsparciu ogniem artyleryjskim i czołgowym, doprowadziły - po zbombardowaniu lotniczym 1 IX 1944 Fortu Dąbrowskiego - do ostatecznego opanowania 2 IX 1944 Sadyby. Siły niemieckie dopuściły się tu morderstw na ludności, m.in. dobijając rannych.

komendant 1-3 VIII

ppłk. PRZEGONIA Aleksander Hrynkiewicz 3/4VIII wyszedł

szef sztabu

ppłk. WOLFRAM Tadeusz Halik, 3/4 VIII wyszedł z miasta

oficer informacyjny por. WRÓBEL Stanisław Topór, nie dotarł na koncentrację, od 15 VIII d-ca bazy zrzutowej w Lesie Kabackim
komendantka WSK

por. JADWIGA Antonina Kon 2 VIII przedarła się na płd. Mokotów

Oddział osłony OS V

por. MICHAŁ Michał Bylina, 3/4 VIII wyszedł, 26 VIII wrócił na Mokotów

m.p. 4-26 VIII Malczewskigo 15

komendant 4-18 VIII

w/z ppłk. DANIEL Stanisław Kamiński d-ca pułku "BASZTA"

m.p. 26 VIII-26 IX Szustra 6
komendant od 18 VIII

ppłk. KAROL Józef Rokicki

od 20 IX p.o. d-cy 10. DP AK, 26/27 IX przeszedł kanałami do Śródmieścia

w/z mjr. ZRYW Kazimierz Szternal, 27 IX

szef sztabu ppłk. dypl. GÓRA Paweł Strzemię-Zagórowski
sanitariat

ppłk. prof. dr med. GOZDAWA Edward Loth, 12 VIII przedarł się na teren płd. Mokotowa, 

mianowany szefem 18 VIII, † 15 IX ul. Pilicka

płk. dr med. Teofil Kucharski

REJON I

Sielce - Czerniakowska

rtm. WRAK Stefan Smolicz, d-ca 1. pułku szwoleżerów, 1/2 VIII wyszedł z miasta 

1 pułk szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego

rtm. WRAK Stefan Smolicz

1 dywizjon artylerii konnej im. Bema [zgr. 1703]

kpt. OLCHA Wiktor Olszewski, 1/2 VIII wyszedł z W-wy

REJON II

Sielce - Stępińska

kpt. mjr. BRZOZA Degórski

1/2 VIII przeszedł na Sadybę

baon KORWIN

kpt. KORWIN Czesław Szymanowski, zamord. ? VIII

REJON III

Skolimowska - Flakkaserne - Polna

kpt. mjr. ŁUCZNIK Leon Światopełk-Mirski † 5 VIII ul. Skolimowska

REJON IV 

Rakowiecka - Kolonia Staszica

kpt. ZYG Zygmunt Peitelt-Hordyjewicz, 1/2 VIII wyszedł z miasta

I baon

kpt. ZYG Zygmunt Peitelt-Hordyjewicz

II baon szturmowy ODWET [Kolonia Staszica]

ppor. por. ROMAN Juliusz Sobolewski, przebił się z częścią żołnierzy w rejon Śródmieścia-Południe, d-ca oddziału w zgr. GOLSKI

Grupa Artyleryjska GRANAT

kpt. mjr. BACHMAT Józef Szyszko, pol. 13 VIII Kazimierzowska

kpt. JANUSZ Stefan Arnold, 14 VIII-3 IX, ranny przeszedł do Kom. Obwodu

por. ROK Janusz Wierusz-Kowalski, 4-12 IX c. ranny Stępińska

por. ROŻAN Adam Jastrzębski

REJON V

Sadyba

por. kpt. JASZCZUR Czesław Szczubełek, † 1 IX Fort Dąbrowskiego

mjr. BRZOZOWSKI Ryszard Degórski [?]

26 VIII-1 IX, zrezygnował z dowodzenia

REJON VI

 Południowy Mokotów

ppłk. DANIEL Stanisław Kamiński

pułk AK BASZTA

[w dyspozycji KG AK]

ppłk. DANIEL Stanisław Kamiński, 

1 X 43 - 25 IX 44, c. ranny ul. Krasickiego

mjr. ZRYW Kazimierz Szternal, p.o. d-cy pułku

zastępca i szef sztabumjr. ZRYW Kazimierz Szternal, 27 IX  z-ca d-cy V Ob.
sanitariatpor. lek med. WIESŁAW Tadeusz Jankowski
komendantki WSK

por OLGA Stanisława Müller, 2 VIII Służewiec

por. AGNIESZKA Halina Hojko, 27 IX w kanałach

kapelanks. RYBAK Jan Zieja

I baon BAŁTYK:

mjr. BURZA Eugeniusz Ladenberger
kompania B-1por. Jacek Sztanisław Szymczyk
kompania B-2por. Krzem Jan Kułagowski
kompania B-3por. MICHAŁ Michał Juchnicki

II baon OLZA:

mjr. REDA Witold Białynecki-Obarski
kompania O-1por. ZBÓJNIK Zdzisław Hecold
kompania O-2por. ZYCH Juliusz Opania
kompania O-3por. LUDWIK Ludwik Kotowski

III baon KARPATY:

mjr. MAJSTER Józef Hoffman
kompania K-1por. WIRSKI Marian Ślifierz
kompania K-2por. PAWŁOWICZ Piotr Słowikowski
kompania K-3por. TOSIEK Antoni Woszczyk

IV baon WSOP [bez kompanii]

por. KURZAWA Hieronim Wojciechowski

poległ 2 VIII Zagościniec

por. CZESŁAW Edward Guzelf

Polska Armia Ludowa

kpt. PASEK Edward Wtoczkowski

Pułk WALIGÓRA - powstał 2 IX

ppłk. dypl. Grocholski Remigiusz Adam  

2-25 IX, c. ranny, po 20 IX d-ca 20 pp AK

p.o. kpt. JANUSZ Jacek Wyszogrodzki

szef sztabupor. TADEUSZ Adam Moczulski

baon OAZA - sformowany 26 VIII

kpt. JANUSZ Jacek Wyszogrodzki, 

od 15 IX d-ca baonu "OAZA"-"RYŚ"

25-27 IX p.o. d-cy pułku "WALIGÓRA"

baon RYŚ - sformowany 26 VIII

rtm. GARDA Andrzej Czaykowski,
OBWÓD IOBWÓD IIOBWÓD IIIOBWÓD IVOBWÓD VOBWÓD VI OBWÓD VII REJON VIII
ŚródmieścieŻoliborzWolaOchotaMokotówPragapowiat warszawski "Obroża"Samodzielny Rejon Okęcie