m.p. 1 VIII ul. Kowieńska, po 4 VIII Zakład Weterynarii Grochowska róg Podskarbińskiej, 

kryptonim radiowy: "Papierz"

Natarcia oddziałów powstańczych na terenie pięciu rejonów Obwodu AK Praga, rozpoczęte o godzinie 17.00, zostały przez Niemców odparte. Szczególnie dotkliwe straty w ludziach poniosły oddziały usiłujące bez powodzenia przebić się przez silną obronę nieprzyjaciela do mostów na Wiśle w celu ich opanowania, jak też oddziały nacierające na zabudowania dawnych koszar 36. pp. Legii Akademickiej przy ulicy 11 Listopada. Znaczniejsze grupy powstańcze utrzymały się do 2 sierpnia w gmachu Dyrekcji Kolei przy ulicy Targowej róg Wileńskiej, na posesji rzeźni miejskiej i na Bródnie. 2 sierpnia obrońcy gmachu Dyrekcji Kolei zmuszeni zostali do wycofania się. 3 sierpnia dowódca Obwodu Praga, ppłk Antoni Żurowski ("Andrzej Bober"), nakazał wobec widocznego braku szans na opanowanie dzielnicy zaniechanie akcji powstańczej i powrót do konspiracji. Żołnierze bez broni, zarówno miejscowi, jak i przybyli na Pragę na czas zamierzonych działań powstańczych, rozproszyli się wśród ludności. W ciągu następnych pięciu tygodni, szczególnie w pierwszej połowie sierpnia, Niemcy deportowali z Pragi wielu mężczyzn do obozów koncentracyjnych oraz wysiedlili przymusowo część mieszkańców dzielnicy. 10 września zaczęło się natarcie radzieckie na Pragę przeprowadzone siłami 47. Armii (w jej składzie uczestniczyły w walkach jednostki 1. Armii LWP pod dowództwem gen. Z. Berlinga) oraz 70 armii I Frontu Białoruskiego. Natarcie to uwieńczone zostało pełnym powodzeniem: w dniach 13 i 14 września opanowano całkowicie Pragę, 15 września rano przeprowadzono ostatnie działania oczyszczające przyczółek mostu kolejowego linii średnicowej po stronie praskiej. W czasie walk o Pragę Niemcy zdołali 13 września wysadzić w powietrze mosty: Poniatowskiego, kolejowe i Kierbedzia.

komendant

ppłk. płk. PAPIERZ Antoni Żurowski

zastępcy

ppłk. STEFAN Henryk Bełdycki, ranny 1 VIII

mjr. TARA Kazimierz Lichodziejewski

kwatermistrz kpt. ZAMOŻNY Stanisław Ułasiewicz
oficer saperów por. WŁADYSŁAW Lucjan Zaruski
kompania osłony sztabu kpt. LECH Konstanty Pędzikowski

REJON I

Pelcowizna

kpt. GAWRYŁO Zygmunt Pawlik, pol. ? VIII Bródno

REJON II

Targówek

kpt. KARO Apoloniusz Korejwo

REJON III

Michałów - Grochów - Saska Kępa

mjr. RAKOWSKI Tadeusz Schellenberger

REJON IV

ul. 11 Listopada

ppłk. STEFAN Henryk Bełdycki, ranny 1 VIII

REJON V

 Praga Centralna

mjr. LUDWIK II Ludwik Bobrowski
OBWÓD IOBWÓD IIOBWÓD IIIOBWÓD IVOBWÓD VOBWÓD VI OBWÓD VII REJON VIII
ŚródmieścieŻoliborzWolaOchotaMokotówPragapowiat warszawski "Obroża"Samodzielny Rejon Okęcie