Komenda Główna AK

Rzut pierwszy:

kolejne miejsca postoju [m.p.]:

1-6 VIII: fabryka mebli "Szczerbiński i Kamler" ul. Dzielna 64-72,

6-13 VIII: Szkoła Powszechna Nr 2 ul. Barokowa 6 [lub 7],

13-25 VIII: gmach Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Długa 7,

po przejściu kanałami do Śródmieścia-Północ:

26 VIII-4 IX: gmach PKO ul. Świętokrzyska 31-33 - ul. Jasna 9,

5-6 IX: w Śródmieściu-Południe ul. Mokotowska 64,

6 IX-5 X: gmach "małej PASTY" ul. Piusa XI 19.

d-ca Armii Krajowej

od 30.IX.1944 Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych

gen. dyw. BÓR Tadeusz Komorowski

 

adiutantkpt. SZYMON Ryszard Krzywicki
szef sztabu KG AK, z-ca Dowódcy AK

gen. bryg. GRZEGORZ Tadeusz Pełczyński, do 4 IX

z-ca szefa sztabu

płk. dypl. FILIP Józef Szostak [4-11 IX p.o.]

z-ca szefa sztabugen. bryg. KOBRA Leopold Okulicki od 11 IX p.o.
Oddział I Organizacyjnypłk. KORTUM Antoni Sanojca, od 7.VIII. w Grupie "Północ"
Oddział II Informacyjno-Wywiadowczypłk. dypl. HELLER-MAKARY Kazimierz Iranek-Osmecki
z-cappłk. dypl. TYTUS Bogdan Zieliński
Oddział III Operacyjno-Szkoleniowypłk. dypl. FILIP Józef Szostak
z-cappłk. IRON Felicjan Majorkiewicz
Oddział IV Kwatermistrzostwomjr. dypl. GODEBSKI Juliusz Geib
Oddział V-O Łączność Operacyjnapłk. dypl. KUCZABA Kazimierz Pluta-Czachowski
szef łącznościppłk. ORT Jerzy Uszycki
Oddział V-K Łączność Konspiracyjnamjr. HK Janina Karasiówna [kier. kanc. gł.]
Oddział VI Biuro Informacji i Propagandymjr. dypl. GROMSKI Tadeusz Wardejn-Zagórski
szef kwaterypłk. JESION Stanisław Klepacz
kapelan KG AK płk. ks. dr BUDWICZ Tadeusz Jachimowski † 7 VIII

osłona Komendy Głównej:

1112 pluton [1-13 VIII osłona KG AK]

ppor. STOLARZ Jerzy Kamler † 13 VIII Stare Miasto

pluton "AGATON por. cc AGATON Stanisław Jankowski

Kedyw KG AK - zgrupowanie "RADOSŁAW"

d-ca 1-11 VIII i 25 VIII-2 Xppłk. RADOSŁAW Jan Mazurkiewicz
szef sztabu

mjr. dypl. BOLEK Wacław Janaszek † 27 IX

ppłk. TUR Stefan Tomków, od 25 VIII

Brygada Dywersyjna BRODA 53

kpt. hm. JAN Jan Kajus Andrzejewski † 31 VIII

por. JERZY Ryszard Białous, 31 VIII-23 IX

baon ZOŚKA

por. JERZY Ryszard Białous

kompania TOPOLNICKI

por. TOPOLNICKI Jan Misiurewicz, † 21 IX

Oddział Dywersji Kobiecej DYSK

kpt. LENA Wanda Gertz

baon CZATA 49

mjr. WITOLD Tadeusz Runge

baon MIOTŁA

kpt. NIEBORA Franciszek Mazurkiewicz † 11 VIII Stawki

por. SZCZĘSNY Michał Panasik

baon PARASOL

kpt. PŁUG Adam Borys, c. ranny 6 VIII Wola

ppor. JEREMI Jerzy Zborowski,  po 23 IX 1944 zaginął

ppor. MIRSKI Jerzy Zapadko, p.o. d-cy

baon PIĘŚĆ

mjr. OKOŃ Alfons Kotowski, † 30 IX Budy-Zosiny

kpt. HERSE Zbigniew Szarawa, z-ca

kompania KOLEGIUM A

por. lek. STASINEK Stanisław Sosabowski 1-4 VIII, c. ranny

por. olszyna Tadeusz Wiwatowski, † 11 VIII Stawki

ppor. ŚNICA Bolesław Górecki, 11 VIII-23 IX

baon zapasowy IGOR

mjr. IGOR Tadeusz Grzmielewski
Pułk KG AK "Baszta"
w czasie Powstania Warszawskiego walczył w składzie V Obwodu

dowódca pułku

ppłk. DANIEL Stanisław Kamiński, 1 X 43 - 25 IX 44, c. ranny ul. Krasickiego,

mjr. ZRYW Kazimierz Szternal, p.o. d-cy pułku

zastępca i szef sztabu mjr. ZRYW Kazimierz Szternal, 27 IX  z-ca d-cy V Ob.
sanitariat por. lek med. WIESŁAW Tadeusz Jankowski
komendantki WSK

por. OLGA Stanisława Müller, 2 VIII Służewiec

por. AGNIESZKA Halina Hojko, 27 IX w kanałach

kapelan ks. RYBAK Jan Zieja

I baon BAŁTYK:

mjr. BURZA Eugeniusz Ladenberger
kompania B-1 por. Jacek Sztanisław Szymczyk
kompania B-2 por. Krzem Jan Kułagowski
kompania B-3 por. MICHAŁ Michał Juchnicki

II baon OLZA:

mjr. REDA Witold Białynecki-Obarski
kompania O-1 por. ZBÓJNIK Zdzisław Hecold
kompania O-2 por. ZYCH Juliusz Opania
kompania O-3 por. LUDWIK Ludwik Kotowski

III baon KARPATY:

mjr. MAJSTER Józef Hoffman
kompania K-1 por. WIRSKI Marian Ślifierz
kompania K-2 por. PAWŁOWICZ Piotr Słowikowski
kompania K-3 por. TOSIEK Antoni Woszczyk

Komenda Okręgu Warszawskiego AK

kryptonim radiowy "PROM"

22 lub 25 VII wydzielona z Obszaru i podporządkowana bezpośrednio Komendzie Głównej.

m.p.

do 31 VII ul. Filtrowa 60 m 46,

po 1 VIII: ul. Jasna 23 m 20,

Hotel "Victoria" ul. Jasna 26,

od 4 IX kino "Palladium" ul. Złota 7/9

Siły bojowe Okręgu Warszawskiego AK zorganizowane były w 647 plutonach pełnych i 153 plutonach szkieletowych. Numeracja tych plutonów była zasadniczo trzycyfrowa i rozpoczynała się od cyfry Obwodu, np. w Obwodzie I plutony nosiły numery od 101, w Obwodzie II od 201 itd. Ponieważ w Obwodzie I liczba plutonów przekroczyła sto, dalsza ich numeracja rozpoczynała się od "11", np. 1101, 1102 itd.

Komendant Okręgu Warszawskiego AK 

d-ca Powstania Warszawskiego

[od 20 IX d-ca Warszawskiego Korpusu AK]

płk. dypl. MONTER Antoni Chruściel

zastępcapłk. dypl. WACHNOWSKI Karol Ziemski
szef Sztabu i szef III Wydziałumjr. dypl. CHIRURG Stanisław Weber
szef Wydziału Ikpt. ASSESOR Wacław Kuliszewski, † 4 IX PKO
szef Wydziału IImjr. MIECZ Henryk Trojańczyk
kwatermistrzmjr. BADACZ Tadeusz Dołęga-Kamieński
szef Wydziału V-Okpt. ADWOKAT Kazimierz Larys
szef Wydziału V-Kpor. ALA Stefania Aluchna
szef Wydziału VI BiPkpt. OPEL Antoni Nowak-Przygodzki
służba sanitarnapłk. dr med. BAKCYL Henryk Lenk
służba duszpasterskapłk. ks. BIBLIA Stefan Kowalczyk
komendantka WSKmjr. RYSIA Maria Szymkiewicz
komendant Kwaterykpt. ADMIRAŁ Zbigniew Rubach-Połubiński
oddział osłony komendanta OW KOLEGIUM Bpor. KOSA Ludwik Witkowski
d-ca saperówkpt. CHWACKI Józef Pszenny
d-ca Kedywu Okr. Warsz.kpt. ANDRZEJ Józef Rybicki

ODWÓD OKRĘGU - zgrupowanie "PAWEŁ"

d-cappłk. PAWEŁ Franciszek Rataj

batalion NOW ANTONI: rozwiązany 6 VIII

kpt. ANTONI Zygmunt Brockhausen
- kompania ANNA

ppor. ANDRZEJ Andrzej Sanecki † 24 VIII 

por. JERZY Jerzy Lewanty

- kompania ANIELAkpt. WŁODEK Włodzimierz Stetkiewicz
- kompania ALICJA, rozwiązana 6 viiipor. JERZY Jerzy Lewanty

Od 2 VIII do 6 VIII baon walczył na Woli w rejonie cmentarzy. Po powrocie na Stare Miasto został rozwiązany. Kompanie ANNA i ANIELA 7 VIII weszły w skład baonu NOW GUSTAW.

Pluton 1908 ["Tygrysy Woli"] z kompanii ALICJA od 9 VIII przyjął nazwę Oddział Specjalny JULIUSZ.

Plutonem dowodzili kolejno:

- por. JULIUSZ - Zygfryd Maria Urbanyi, † 9 VIII 1944 Leszno-Rymarska przy barykadzie
- ppor. RYŚ - NN od 13 VIII, poprzednio w baonie "Pięść", † 21 VIII 1944 na patrolu - Stare Miasto
- ppor. EDWARD (Mirecki, Edward, Książę) - Edward Jamnicki
- ppor. IRA - Mirosław Wesołowski, † 31 VIII 1944 Piwna-Piekarska
- ppor. OLEK - Ignacy Salwa, † 15 I 1945 - rozstrzelany przez Niemców w Krakowie
Zastępca:
- kpr. pchor. WACEK - Wacław Wojciechowski

batalion harcerski WIGRY

por. kpt. TRZASKA Eugeniusz Konopacki

 Warszawski Korpus Armii Krajowej

[powołany do życia 20.IX.1944]

d-cagen. bryg. Antoni Chruściel
z-ca d-cypłk dypl. Karol Ziemski
8. DP AK im. Romualda Trauguttappłk Mieczysław Niedzielski
13. pp AKoddziały Puszczy Kampinoskiej
21. pp AK "Dzieci Warszawy"oddziały obwodu "Żoliborz"
32. pp AKoddziały obwodu "Żoliborz"
10. DP AK im. Macieja Ratajappłk Józef Wacław Rokicki
28. pp AKoddziały obwodu "Mokotów" i pułku "Baszta"
29. pp AKoddziały obwodu "Mokotów" i pułku "Baszta"
30. pp AKoddziały rejonów Sadyba, Czerniaków l "Lasy Chojnowskie"
28. DP AK im. Stefana Okrzeippłk RADWAN Edward Pfeiffer
15. pp AK zgrupowania: "Chrobry I", "Chrobry II", "Gurt", "Paweł"
dowódca ppłk Paweł Franciszek Rataj
I zastępca mjr. Zagończyk Stanisław Steczkowski
II zastępcamjr. Zygmunt Zygmunt Brejnak
I batalion kpt. Lech Żelazny Tadeusz Przystojecki
1. kompania / pluton specjalnykpt. Zawadzki Mieczysław Zacharewicz
I pluton

por. Mazur Tadeusz Siemiątkowski

II plutonppor. Mścisław Jerzy Cieśliński
III pluton por. Kazik Kazimierz Biskupski
2. kompania / pluton specjalnyrtm. Witold Witold Pilecki
I plutonpor. Stefan Stefan Chmielewski
II pluton ppor. Ryszard Tadeusz Hiziak
III pluton pchor. (ppor.) Kmicic Bogdan Łuczyński
3. kompania / pluton specjalny por. Zdunin Zbigniew Brym
I pluton ppor. Małynicz Wiesław Dmowski
II pluton chor. Kuliński Józef Piątek
III pluton ppor. Molmar Marek Moliere
1. kompania ckm?
II batalionkpt. Lech Grzybowski Wacław Zagórski
4. kompania / pluton specjalnypor. Aleksander Aleksander Sałaciński
I pluton plut. pchor. Darzbór Zbigniew Strzałkowski
II plutonst. sierż. Szumański Stanisław Magdziak
III pluton por. Maszyna Jan Podkowa
5. kompania / pluton specjalnypor. Wir Czesław Stulkiewicz
I pluton ppor. Dąbrowa Edward Krutol
II pluton ppor. Szczupły Władysław Meyka
III pluton ppor. Hrabia Włodzimierz Roefler
6. kompania / pluton specjalnypor. Kos Mikołaj Kobyliński
I pluton
II pluton
III pluton
ppor. Krzysztof Michał Jaworski
ppor. Kłos Bolesław Kędzierski,
ppor. Rota Zygmunt Poncyliusz
2. kompania ckm ?

III Batalion
zastępca

oficer operacyjno-taktyczny
adiutant d-cy baonu

oficer saperów baonu
z-ca oficera saperów
oficer gospodarczy
oficer propagandowo-oświatowy
oficer płatnik

oficer broni
oficer bezpieczeństwa i informacji
z-ca oficera bezpieczeństwa i informacji
lekarz naczelny baonu
oficer ds. zadań specjalnych

kpt. Gurt Kazimierz Czapla
por. Boruta Józef Skoronek
por. Jastrzębski Władysław Orlik
ppor. Wesoły Edward Nagrodzki
kpt. Kot Henryk Kotowski
por. Osa Józef Brzeziński
ppor. Pruski Jerzy Gniewiewski
por. Rafał August NN
ppor. Wirski Henryk Leman
ppor. Kazimierz Zygmunt Kaszewski
por. Nikitin Józef Tarnopolski
ppor. Adam Wacław Żbobicki
ppor. Pigoń Jerzy Teter
por . Dworski Leonard Bukłowski

1. kompania
z-ca d-cy
I pluton

II pluton

III pluton
2. kompania
z-ca d-cy
I pluton
II pluton
III pluton
3. kompania
z-ca d-cy
I pluton
II pluton

III pluton
Oddział Specjalny Artylerii Plot.
z-ca d-cy
I pluton
II pluton
III pluton

kpt. Jednorożec Stanisław Tomaszewski
ppor. Koniczyna Stanisław Gąsiorowski
ppor. Luty Kazimierz Czarkowski
ppor. Wiesław Wiesław Bulikowski
ppor. Pilot Fryderyk Fryszer
por. Kuba Solski Marian Skoczek
ppor. Stach Marian Chudziński
ppor. Huzar Czesław Gałaj
ppor. Źbik Jerzy Pływaczewski
ppor. Wrzesiński Wiesław Mikulski
ppor. Bolek Tadeusz Lebensztajn
por. Kłos Edmund Madeński
ppor. Grom Stanisław Krusiewicz
ppor. Kmita Henryk Przybylski
ppor. Kos Gustaw Józef Argasiński
ppor. Żuk Zdzisław Szczepański
ppor. Lew Lech Wojtow
kpr. pchor. Jaxa Adam Bóbr
kpr. pchor. Kaczanowski Piotr Osiński
kpr. z cenz. Wist Stanisław Wiśniewski

36. pp "Legii Akademickiej"zgrupowania: "Róg" i "Bartkiewicz"

dowódca
I adiutant
II adiutant
kwatermistrz
oficer płatnik
oficer gospodarczy
oficer taborowy
oficer organizacyjno-materiałowy
oficer broni
naczelny lekarz
kapelan
I baon strzelców
adiutant

oficer gospodarczy
lekarz
oficer płatnik
podoficer broni
1. kompania strzelców
pluton specjalny
I pluton
II pluton

III pluton
2. kompania strzelców
pluton specjalny
I pluton
II pluton
III pluton
3. kompania strzelców
pluton specjalny
I pluton
II pluton

III pluton

kompania ckm
I pluton
II pluton
III pluton
IV pluton
II baon strzelców
adiutant
oficer gospodarczy
lekarz

oficer płatnik

podoficer broni

4. kompania strzelców (d. 1. komp.)

pluton specjalny
I pluton
II pluton
III pluton
5. kompania strzelców (d. 2. komp.)

pluton specjalny
I pluton

II pluton
III pluton

6. kompania strzelców (d. 3. komp.)

pluton specjalny
I pluton
II pluton
III pluton
kompania ckm

I pluton

II pluton
III pluton
IV pluton

III baon strzelców
adiutant

oficer gospodarczy
lekarz
oficer płatnik
7. kompania strzelców (d. 4. komp.)
pluton specjalny
I pluton
II pluton

III pluton
8. kompania strzelców (d. komp. zbiorcza)
pluton specjalny
I pluton

II pluton
III pluton

9. kompania strzelców (d. komp. "Wigry")
pluton specjalny
I pluton
II pluton
III pluton
kompania ckm
I pluton

II pluton
III pluton
IV pluton

mjr RÓG Stanisław Błaszczak
ppor. JASTRZĘBIEC Stanisław Bukowski
ppor. SZYBKI NN
rtm. GONT Marian Blachowski
ppor. OGODOWSKI Wacław Taros
por. CHOMIK NN
por. POBÓG NN
ppor. OSTRÓŻKO NN
por. DOWGIRD Władysław Szela

por. dr PRZEMYSŁAW Władysław Uszycki
ks. kapelan mjr SDAMCZEWSKI NN
kpt. KRYBAR Cyprian Odorkiewicz
ppor. PATRON NN
NIESOBIA Jerzy Łęczycki
por. dr ROLA Józef Kłosowski
por. KRAKOWSKI Alojzy Graczuk
sierż. BUCH Stanisław Meresiński
por. SZCZERBA Zbigniew Blichniewicz
plut. pchor. ŚLEDŹ Józef Majtas
plut. pchor. KAROLAK Karol Raplewski
sierż. pchor. ZKRZEWSKI Zdzisław Biernacki
plut. pchor. RYŚ Andrzej Rankowski
por. KONRAD NIEWIADOMSKI Julian Szawdyn
por. LEONOWICZ Stanisław Krowacki
por. WRZOS Henryk Jaworski
ppor. LUBICZ Konstanty Węgrzecki
ppor. EDWARD NN 
por. ZBYSZKO SOLNY Jarosław Pruszyński vel Zbyszko Golian
ppor. JUR NN
ppor. SZKLARZ ANTEK Stanisław Kamiński
por. SLOT NN
kpr. pchor. WICHAJSTER Stefan Kączkowski
ppor. ASPIRA Wacław Jastrzębowski
ppor. SWENO Eugeniusz Zakrzewski
kpr. pchor. CZUJ NN
ppor. ŻYTNIAK NN
vacat
mjr. DOWGIERD Stanisław Taczanowski
rtm. SZCZERBIŃSKI Józef Cybulski
wachmistrz ODROWĄŻ NN
vacat
vacat
st. ogn. ŻAR NN
ppor. ANDRZEJ PRAWDZIC Kazimierz Czyż

st. sierż. DZIK NN
ppor. LESZCZYNA Zygmunt Leszcz
ppor. MAKAREWICZ NN
ppor. PSZCZYŃSKI Zygmunt Hebdzyński
por. SKAŁA Jerzy Bazylewski
ppor. TYGRYS Witold de Laurans
por. KURZAWA NN
por. MARS Witold Zieliński
por. STETKO Kazimierz Kaniok
kpt. lechnicz Józef Celica
por. KUTNO Władysław Darmosz
ppor. FRED Ferdynand Ziembicki
por. DAMIAN Czesław Dzięgielewski
ppor. JOLAT Walerian Andrzejewski
ppor. BOHUN Jan Martynkin
ppor. NATAN Henryk Zakrzewski
ppor. JURAND Jerzy Stelmaszczyk
ppor. BEN NN
plut. pchor. ATAMAN NN
kpt. ŻMUDZIN Bolesław Kontrym
kpt. ZAREMBA Leoncjusz Wancerski
ppor. ABDANK Zygmunt Kowalski
bosmat pchor. DĄBROWA NN
ppor. OLGIERD NN
kpt. WOJCIECH NN
ppor. KRZYSZTOF Józef Zatryb
ppor. SOKALSKI Władysław Sowiński
por. WIERZYCKI NN
ppor. LECHITA NN
por. KOSTKA Wojciech Pszczółkowski
ppor. BOGDAN Bogdan Wiese
ppor. WOJTEK Wojciech Samecki
ppor. BORUTA NN
ppor. JESION NN
por. ROMAN Roman Kaczorowski
ppor. SIERADZ Henryk Sieradz
ppor. JANUSZ BOCIEK Michał Busłowicz
ppor. JASTRZĘBIEC Włodzimierz Lukjanow-Kozłowski
ppor. SĘP Jan Wodzyński
kpt. BABINICZ Eugeniusz Zamulewicz
ppor. SZTAM Henryk Urbański
ppor. BRZOZA NN
ppor. LUDWIK NN
ppor. ZBYSZKO NN

72. pp"Golski", "Zaremba-Piorun", "Ruczaj", "Stefan" i "Miłosz"

Skład Obwodów Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

OBWÓD IOBWÓD IIOBWÓD IIIOBWÓD IVOBWÓD VOBWÓD VI OBWÓD VII REJON VIII
ŚródmieścieŻoliborzWolaOchotaMokotówPragapowiat warszawski "Obroża"Samodzielny Rejon Okęcie

ŻoliborzWolaPragaŚródmieścieMokotówOkęcieOchota