m.p. ul. Słowicza 8

kryptonim radiowy: "Gerwazy"

komendant  i  d-ca 7. pp AK GARŁUCH mjr. WYSOCKI Stanisław Babiarz, o 16:00 odwołano natarcie na lotnisko, do walki przystąpiły jedynie: baon ZAWISZY i kompania ANNA, do których ten rozkaz nie dotarł

II Batalion

mjr. ZAWISZA Aleksander Mazur, pol. 1 VIII Słowicza

KOMENDA OBSZARU

PODOKRĘGI "Hajduki" - "Hallerowo"

kryptonim radiowy: "Rzeka"

m.p. Moniuszki 11, Widok 10, Marszałkowska 81, Koszykowa 49

komendant

gen. bryg. ŁASZCZ Albin Skoroczyński

szef sztabu płk. dypl. WID Franciszek Frączak
szef oddziału I ppłk. płk. JERZY Stanisław Ciecierski
szef oddziału II ppłk. SZEREMETA Czesław Czajkowski
szef oddziału III

kpt. mjr. dypl. KMITA Stefan Mich, od 9 IX d-ca zgr. "SOSNA"

szef oddziału IV mjr. dypl. ALEKSANDER Aleksander Niżyński
szef oddziału V-O mjr. ppłk. CHLEBOWSKI Kazimierz Chojarski
"KOSZTA" - komp. ochrony sztabu Obsz. rtm. NOWINA Zygmunt Konopka po nim kpt. dypl. KMITA Stefan Mich
I pluton
II pluton
II pluton
plut. pchor. RATAJ Włodzimierz Radajewski
ppor. ZAWADA Roman Rozmiłowski
ppor. POLAŃSKI Jan Polak
OBWÓD IOBWÓD IIOBWÓD IIIOBWÓD IVOBWÓD VOBWÓD VI OBWÓD VII REJON VIII
ŚródmieścieŻoliborzWolaOchotaMokotówPragapowiat warszawski "Obroża"Samodzielny Rejon Okęcie