POS

"Jerzyki"

Powstańcze Oddziały Specjalne "Jerzyki" powstały jesienią 1939. Założycielami organizacji była grupa działaczy Związku Młodzieży. Później do POS dołączyła także młodzież harcerska i studencka. Komendantem i założycielem był Jerzy Strzałkowski "Jerzy Sybirak".

POS "Jerzyki" działały w latach 1939-1945 pod okupacją hitlerowską i sowiecką (Generalna Gubernia, woj. łódzkie, pomorskie, lwowskie).

Siedzibą Komendy była Warszawa.
W latach 1939-1943 organizacja współpracowała z SZP, ZWZ i BCh. W ramach akcji scaleniowej POS "Jerzyki" zostały z dniem 9 marca 1943 podporządkowane dowódcy Armii Krajowej, zachowując odrębność organizacyjną.
Prasa: "Monitor Informacyjny - ze Związkiem Polski Niepodległej; "Z dnia na dzień" - wydawane wspólnie z SZP; "Jerzyki", "Reduta" - wydawnictwo własne.
Niezależnie od działalności dywersyjno-sabotażowej, "Jerzyki" zorganizowały własne oddziały partyzanckie operujące w lasach Łukowskich, Kurowieckich (Lwowskie), w rejonie Cegłowa i Pilawy, w Lasach Łochowskich, w Puszczy Białej i w Okręgu Podlaskim.

Żołnierze POS "Jerzyki" w 1944 zasilali pododdziały: "Baszty", "Miotły", 27. Wołyńskiej DP AK, "Czaty 49", 32 pp AK.
W okresie Powstania Warszawskiego walczyli: na Woli, w Śródmieściu, na Starym Mieście, Mokotowie, Powiślu i w Puszczy Kampinoskiej, w baonach i zgrupowaniach powstańczych: "Baszta", "Kryska", "Krybar", "Chrobry II", "Miotła", "Parasol", "Czata 49", "Zaremba-Piorun".

W okresie okupacji zginęło lub zostało zamordowanych ok. 1600 żołnierzy i działaczy organizacji.

Batalion "Miotła" w Powstaniu Warszawskim

W batalionie "Miotła" walczył ok. 40-osobowy pluton wywodzący się z "Jerzyków".
d-ca plutonu - por. "Szczęsny" Michał Panasik

od 3.09.1944 - kpt. "Janusz" Janusz Kokorniak

od 12.09.1944 - por. "Igor" Jerzy Zabłocki
zastępca d-cy - por. "Igor" Jerzy Zabłocki