Sd.Kfz. 251/1 Ausf. C

Mittlere Schützenpanzerwagen mit "Wurfrahmen 40"

W roku 1940 berlińska firma "F.Gäst AC" dokonała przebudowy części strzeleckich transporterów opancerzonych Sd.Kfz 251/1 Ausf. C. Powstały w ten sposób pojazdy uzbrojone w sześć wyrzutni rakiet "Wurfrahmen 40", przystosowanych do wystrzeliwania pocisków rakietowych WGr 28 cm i WGr 32 cm. Potocznie nowe pojazdy nazywano "Stuka zu Fuss" - czyli "pieszy bombowiec". Wyrzutnie mogły przemieszczać się w pionie w zakresie od +5° do +40°. Z każdej strony znajdowały się trzy wyrzutnie. W pionie wyrzutnia ustawiana była za pomocą mechanizmu podniesienia, zaś w poziomie zmiana położenia wyrzutni następowała przez zmianę ustawienia transportera. W celu dokładnego ustawienia transportera, na masce silnika umieszczone były dwa bagneciki o długości 400 mm ułatwiające nakierowanie pojazdu w żądanym położeniu osi strzału. Pociski burzące kalibru 280 mm umieszczone były w metalowych wyrzutniach-zasobnikach transportowych, a pociski zapalające kalibru 320 mm w drewnianych skrzynkach-zasobnikach, które jednocześnie służyły za wyrzutnie. Odpalenie całej salwy następowało w ciągu 10 sekund.
Stosowano dwa typy pocisków rakietowych: WGr 42 kalibru 280 mm burzący, zawierający około 40 kg materiału wybuchowego oraz WGr 42 pocisk zapalający kalibru 320 mm wypełniony ok. 50 dm³ benzynowej mieszanki zapalającej, o składzie zbliżonym do napalmu. Pocisk burzący (Sprenggranate) miał maksymalny zasięg 1900 m, a zapalający (Flammgranate) do 2200 m.
Najczęściej stosowano następujący zestaw pocisków: pięć pocisków burzących [280 mm] i jeden zapalający [320 mm], lub po trzy pociski każdego rodzaju. Dodatkowe uzbrojenie pojazdu stanowiły 1-2 karabiny maszynowe MG-34 (lub MG-42) kalibru 7,92 mm, z zapasem amunicji 2010 naboi. Masa transportera wynosiła 9140 kg. Załoga 7 żołnierzy.

Z terenów byłego getta [Nowolipie ?] 18 VIII 1944 Sd.Kfz 251/1 Ausf. C ostrzeliwuje pozycje powstańcze na Starym Mieście. Z tego miejsca - zakładając, że to Nowolipie, w polu ostrzału znajdowały się stanowiska powstańcze: u zbiegu ul. Długiej, Bielańskiej i Nalewek [Pasaż Simonsa], a nieco głębiej odcinek Miodowej, Podwala i Rynek Starego Miasta. W niektórych publikacjach dot. Powstania Warszawskiego to miejsce opisywane jest jako Nowolipki, jednak na tej ulicy nie było torów tramwajowych.

Front wschodni 1942

Pocisk WGr kal. 28 cm [Wurfgranate]:

jednostopniowy, mały pocisk artyleryjski klasy "ziemie-ziemia"

niekierowany - stabilizacja ruchem obrotowym

głowica zwykła - burząca = 60 kg

napęd: silnik rakietowy smp

ciężar: 83,7 kg

długość pocisku: 119 cm

średnica pocisku: 28 cm

zasięg: 1,95 km

wyrzutnia WGr kal. 28 cm jednopociskowa, skrzyniowa [Wurfgerät 40/4, Do-Gerät], montowano 3 wyrzutnie po jednej stronie transportera.

Powstanie Warszawskie: pojazd z 507 [?] pancernego oddziału wyrzutni rakietowych.

zobacz też...

załoga: 7 osób

silnik: sześciocylindrowy chłodzony wodą Maybach HL 42 TUKRM lub TUKRRM, moc 110 KM

masa: ok. 7,5 t [bez ładunku]

wymiary [bez rakiet]:

długość: 5,8 m

szerokość: 2,1 m

wysokość: 1,7 m

uzbrojenie: sześć wyrzutni rakiet Wurfrahmen 40, zwykle pięć kal. 280 mm i jedna kal. 320 mm

1 - 2 MG-34 kal. 7,92 mm

osiągi [bez rakiet]:

prędkość max: 53 km/h

zasięg: 290 km

zdolność pokonywania wzniesień: do 24°

przeszkody wodne: do głębokości 0,6 m

max szerokość pokonywanych okopów: 2 m

Transporter uzbrojony w prętowe wyrzutnie pocisków WGr kal. 32 cm Wurfgranate.

W drodze na front.

powrót