... dalej ...

Powstanie Warszawskie

Zestawienie miejsc egzekucji i potwierdzonej urzędowo przybliżonej ilości ofiar

Wola 5 sierpnia 1944:

Miejsce egzekucji

przybliżona liczba ofiar

ul. Działdowska 3/5, 6/8, 18300
ul. Górczewska 5/91000
ul. Górczewska 14300
ul. Górczewska 15 [domy Wawelberga]2000
ul. Górczewska 51400
ul. Karolkowa 62400
ul. Karolkowa - róg Leszna300
ul. Krochmalna 90100
ul. Leszno 17 [Szpital św. Łazarza]300
ul. Młynarska 2 [zajezdnia tramwajowa]1000
ul. Młynarska 15/17100
ul. Moczydło - róg Zagłoby, za wałem kolejowym10.000
Park Sowińskiego1500
ul. Płocka 23/25300
ul. Płocka 28/30500
ul. Siedmiogrodzka 5 [remiza tramwajowa]1500
ul. Sowińskiego - róg ul. Wolskiej200
ul. Staszica 15500
ul. Wolska 2/4 [Szpital św. Łazarza]700
ul. Wolska 6/8 [Fabryka Pasów]1000
ul. Wolska 24 [tzw. plac "Wenecja"]1000
ul. Wolska 26200
ul. Wolska 27600
ul. Wolska 43/45 [Fabryka K. Franaszka]3000
ul. Wolska 55 [Fabryka "Ursus"]5000
ul. Wolska 58/60 [Fabryka Makaronów]300
ul. Wolska 772000
ul. Wolska 783000
ul. Wolska [tereny kościoła św. Wojciecha]400
ul. Wolska 79/811500
ul. Wolska 84a100
ul. Wolska 101400
ul. Wolska 102/1041500
ul. Wolska 105/109 [domy Hankiewicza]2000
ul. Wolska 122/124 - róg ul. Elekcyjnej1300
ul. Wolska 140 [tereny przy kościółku św. Wawrzyńca]600
ul. Wolska 15150
ul. Wolska [tereny przy cerkwi prawosławnej]50
ul. Żytnia - róg ul. Młynarskiej100

Razem 5 sierpnia 1944

45.500

Wola - Śródmieście północno-zachodnie 6 sierpnia 1944:

Miejsce egzekucji

przybliżona liczba ofiar

ul. Chłodna 52/54300
ul. Chłodna 66400
ul. Karolkowa - róg ul. Wolskiej500
ul. Krochmalna 90100
ul. Leszno 17 [Szpital św. Łazarza]300
ul. Leszno 30 [Szpital Karola i Marii]100
ul. Towarowa 68100
ul. Wolska 43/45 [Fabryka K. Franaszka]1500
ul. Wolska 55 [Fabryka "Ursus"]1500
ul. Wolska 58/60 [Fabryka Makaronów]200
ul. Wolska 79/81500
ul. Wolska 102/1041000
ul. Wolska 122/124 [tereny kuźni]2000
ul. Wolska [cmentarz prawosławny]1500
ul. Żelazna 87/89100

Razem 6 sierpnia 1944

10.100

Wola - Śródmieście północno-zachodnie  7 sierpnia 1944:

Miejsce egzekucji

przybliżona liczba ofiar

ul. Chłodna - przy Hali Mirowskiej400
ul. Działdowska 3/5, 6/8300
pl. Mirowski, Hale Mirowskie, placyk między halami100
Ogród Saski200
ul. Sokołowska200
ul. Wolska 43/45 [Fabryka K. Franaszka]1500
ul. Wolska 55 [Fabryka "Ursus"]1000
ul. Żelazna 87/89100

Razem 7 sierpnia 1944

3.800

Wola i Śródmieście północno-zachodnie 5-7 sierpnia 1944:

Dzień

przybliżona liczba ofiar

5 sierpnia - sobota45.500
6 sierpnia - niedziela10.100
7 sierpnia - poniedziałek3.800

Razem

59.400

Tak więc w dniach 5-7 sierpnia 1944 na Woli i w północno-zachodniej części Śródmieścia zamordowano łącznie ok. 59.400 osób. Jeżeli ponadto uwzględnić fakt, że już w dniu 2 sierpnia, a także w dniach 8-15 sierpnia na Woli zginęło z rąk żołdaków Reinefartha i Dirlewangera jeszcze kilka tysięcy ludzi, to łączna liczba zamordowanych w tej części miasta przekroczyła znacznie 65.000 osób. Ponadto od 4 sierpnia na Ochocie, w rejonie słynnego "Zieleniaka" masowe mordowanie ludności cywilnej rozpoczęła brygada RONA Bronisława Kamińskiego. Również w innych dzielnicach - zwłaszcza w Śródmieściu i na Mokotowie - Niemcy w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego wymordowali tysiące osób.

Akcję masowych egzekucji wstrzymać miał ok. 10.VIII.44 rozkaz Hitlera, nakazujący wysyłanie zagarniętej ludności do obozów koncentracyjnych i zakładów pracy na terenie GG i w Rzeszy. Jednak już po wydaniu tego rozkazu egzekucje, choć na nieco mniejszą skalę, Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy nadal przeprowadzali. Potwierdzają to bardzo liczne relacje, cudem ocalonych ich niedoszłych ofiar...